Kundresurs på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har tagit fram en webbutbildning som behandlar romers historia och kultur samt det utanförskap som finns på arbetsmarknaden idag. Utbildningen är gratis och tar cirka 90 minuter att genomföra.

Gå till webbutbildningen

På Arbetsförmedlingen finns även en romsk kundresurs. Hon heter Ivanka Stan och har tidigare arbetat som brobyggare. Hon fungerar som ett stöd till dig som är arbetssökande rom. Hon kan vara med på ditt möte med handläggaren om du så önskar.

Ivanka Stan arbetar också med att sprida information om arbetsförmedlingen och dess funktion i samhället. Hon håller till exempel i seminarium för arbetsgivare och medarbetare. Syftet är att arbetsgivare och anställda ska få grundläggande kunskaper om romer, vilken diskriminering många blir utsatta för på arbetsmarknaden samt vad man kan göra för att eliminera den.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?