Romarådet

Romarådet består av demokratiskt utvalda företrädare från samtliga romska grupper i Helsingborg. Romarådet ska säkerställa att romernas delaktighet och inflytande stärks i arbetet för romsk inkludering.

Romarådets vision är att alla romer ska få leva ett liv på samma villkor som alla andra, fritt från fördomar och diskriminering. Att romer ska vara utbildade, ha arbete och ordnade levnadsförhållanden. Att romer ska vara inkluderade i samhället, med romsk identitet.

Processledaren bjuder in romer till romska stormöten tre gånger per år.

Följ Romarådet på Facebook

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?