En kontaktfamilj berättar

Behovet av nya kontaktfamiljer för barn och ungdomar som behöver extra stöd och trygghet är stort i Helsingborgs stad. Mats och Gill Franke har varit kontaktfamilj i fem år och tycker att uppdraget ger mycket glädje för en liten insats.

Det började med att Mats och Gill fick ett rum över och funderade på vad de skulle göra med det.

– Folk är engagerade i faddergalor och allt möjligt, men få tänker på vad de kan göra själva i vardagen för att hjälpa andra. Vi bestämde oss för att bli kontaktfamilj till två barn.

De tar nu emot två pojkar, nio och elva år, i sitt hem varannan helg.

– De hänger med oss i våra vanliga aktiviteter, som vilka familjemedlemmar som helst. Det kan vara dop, bröllop, hundutställningar eller skogspromenader.

Det roligaste med att vara kontaktfamilj är att följa med i barnens utveckling och se hur de blir lugnare och tryggare, menar paret.

– Vi är lugna i oss själva och tar oss tid att lyssna på barnen. Vi försöker ha en tydlig struktur i våra rutiner, men samtidigt krånglar vi inte till det. Vi gör som vi brukar göra.

Behovet av nya kontaktfamiljer är stort i Helsingborgs stad. Mats och Gill funderar på vad det kan bero på.

– Folk kanske tror att det är krävande och tar mycket tid. ”Våra” barn blir väldigt tacksamma bara av att gå ut och äta på restaurang, eller träffa Gills barn och barnbarn. Det är 95 procent glädje och fem procent jobb!