Problem i skolan

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det.

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna finna en lösning.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.