Sök stöd för mångfald och inkludering

Helsingborgs stads mål är att fler invånare ska försörja sig själva och känna sig inkluderade i samhället. För att nå dit behöver vi föreningars viktiga resurser, kompetens och nätverk. Därför kan du som förening årligen söka föreningsstöd hos arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att fler helsingborgare ska kunna försörja sig själva. Ett nära samarbete med föreningslivet är ett viktigt komplement till förvaltningens arbete. När vi samarbetar kan vi stimulera mångfald och bidra till att fler människor blir inkluderade och kan delta i samhället.

Uppdraget till föreningslivet är att skapa nya kreativa lösningar som kan bidra till att:

  • Bryta isolering.
  • Främja språkutveckling.
  • Öka invånares nätverk.
  • Bidra till stadsdelsutveckling.

Riktlinjer för dig som söker föreningsstöd hos arbetsmarknadsförvaltningen

Ansök om ekonomiskt stöd för din förening (Rbok)

Behöver du hjälp? Här går vi igenom steg för steg hur din förening ska göra för att ansöka om ekonomiskt stöd.

Inva-Sam är ett stöd för din förening

Inva-Sam (Invandrarföreningarnas Samorganisation) är en paraplyorganisation för Helsingborgs invandrarföreningar och arbetsmarknadsförvaltningens partner. Inva-Sam arbetar på olika sätt för att stödja alla föreningar som vill söka stöd av arbetsmarknadsnämnden. Din förening behöver inte vara medlem i Inva-Sam för att få råd och stöd gällande att söka föreningsstöd.

Din förening kan till exempel få stöd med föreningskunskap, utbildningsinsatser och lokaler. Invånare kan få direkt stöd vid myndighetskontakter, vissa servicefunktioner samt som ingång till olika nätverk.

Inva-Sam kan stödja din förening:

  • med att planera, arbeta fram lösningar och söka medel för aktiviteter.
  • genom att bistå med kontakter och samarbeten till andra parter.
  • som mötesplats att möta invånare och bedriva aktiviteter.

Ta gärna kontakt med Inva-Sam så fort din förening tänkt söka föreningsstöd. Inva-Sam kan ge viktigt, praktiskt stöd under hela processen.

Kontakta Inva-Sam

Adress: Åhusgatan 2
Telefon: 042-21 06 66
E-post: info@inva-sam.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.