Kan jag anmäla övergivna cyklar och hur gör jag i sådana fall?

Om en cykel står under en längre tid på allmän mark, det vill säga mark som Helsingborgs stad äger och ansvarar för, kan höra av dig till QSG Bevakning AB via e-post: kundtjanst.hbg@qsg.se eller telefon 0774 – 40 30 30. Du kan också anmäla övergivna cyklar i e-tjänsten eller appen Ett bättre Helsingborg. Om det handlar om uppenbart trasiga övergivna cyklar kan de oftast tas om hand ganska omgående. Om det är användbara cyklar tar det längre tid, eftersom det först måste konstateras att de är långtidsuppställda och/eller övergivna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?