Tomgångskörning

Tänk på att tomgångskörning bara är tillåten maximalt en minut åt gången. Vänligen respektera detta för allas välmående och luften vi andas.