Fimpen – värsta skräpet!

Stora konstgjorda fimpar i gräset i Stadsparken i Helsingborg

Visste du att det vanligaste skräpet i våra städer är fimpen? Runt 1 miljard fimpar slängs på svenska gator varje år. Den senaste skräpmätningen som gjordes i Helsingborg visade att nära 70 procent av allt skräp på land består av fimpar. Förutom att det gör vår stad mindre trivsam och är kostsamt, skadar det djur och natur, och oss själva.

Fimparna innehåller både gifter och plast som aldrig helt bryts ner i naturen. Även havet och dess invånare far illa av fimparna. När det regnar slinker de till exempel ner i dagvattenbrunnarna och åker rakt ut i Öresund.

Ser du ingen askkopp i närheten så ha med din egen istället för att fimpa på marken. Du kan hämta gratis fimpfickor i något av Helsingborgs städträd. Fimpfickorna kan tömmas och återanvändas och du slipper lukten.

Håll Sverige rents webbplats kan du läsa mer om fimpar och skaffa dig annan skräpkunskap.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?