Information till skolor

Information till skolor

Varje vår har alla skolor i Helsingborg, kommunala och privata, från förskoleklass till gymnasiet, möjlighet att anmäla sig till Vårstädningen. Då plockar skolan skräp i sitt närområde. Kika in här igen i början på året för att få information kring anmälan av er skola och årets nyheter, var ni hämtar sopsäckar och vad ni gör med skräpet.

Syftet med Vårstädningen är att väcka en medvetenhet om nedskräpningsproblematiken. Med vårstädningen som en aktivitet är det lätt för er att knyta an till Hållbar utveckling och globala mål. I samband med er vårstädningsaktivitet kommer vi gärna ut och fördjupar diskussionen kring nedskräpning. Vi kan även erbjuda föreläsare, teater och ekonomisk hjälp att genomföra dessa aktiviteter.

Självklart kan ni, på eget initiativ, plocka skräp när som helst på året! Hör gärna av er om ni vill låna material eller har andra funderingar.

Hur kan vi arbeta med I love Hbg i skolan?

Syftet med I love Hbg och Vårstädningen är att lyfta diskussionen kring vikten av en ren stad. Det kan ni enkelt koppla till läroplanen i alla årskurser.

Ibland kan det vara svårt att motivera äldre elever till skräpplockning. Några förslag på pedagogiskt upplägg och aktiviteter finns på Håll Sverige Rents webbplats, hsr.se.

Vill du ha fler tips eller har frågor, tveka inte att kontakta oss på ilovehbg@helsingborg.se.

Grön flagg

Grön flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Vårstädningen är en perfekt aktivitet i denna certifiering, vare sig ni har grön flagg sedan tidigare eller vill starta er resa nu i vår.

Helsingborgs stads skolor kan bli bättre på att ta hjälp av de redskap som erbjuds genom grön flagg. Vill ni som kommunal skola ha hjälp med hur detta kan göras, så kontakta miljösamordnare Emma Sjöberg, emma.sjoberg@helsingborg.se.

Mer information finns på Håll Sverige Rents webbplats.