Anmäl din skola till vårstädning

Nu är det dags att anmäla er skola till Vårstädningen 2020. Välkomna att vara med en valfri vardag mellan 20 april och 8 maj. Du anmäler din skola senast 12 april. Här får du information om anmälan och årets nyheter, var du hämtar sopsäckar och vad du gör med skräpet.

Skräpplockardagarna vänder sig till skolor i Helsingborg, kommunala och privata, från förskoleklass till gymnasiet. Ni är välkomna att vara med en valfri vardag mellan 20 april och 8 maj.

Anmäl er skola här senast 12 april.

Grön flagg

Grön flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Vårstädningen är en perfekt aktivitet i denna certifiering, vare sig ni har grön flagg sedan tidigare eller vill starta er resa nu i vår.

Helsingborgs stads skolor kan bli bättre på att ta hjälp av de redskap som erbjuds genom grön flagg. Vill ni som kommunal skola ha hjälp med hur detta kan göras, så kontakta miljösamordnare Emma Sjöberg, emma.sjoberg@helsingborg.se.

Mer information finns på Håll Sverige Rents webbplats.

Workshop – Föreläsning – Teater

Med vårstädningen som en aktivitet är det lätt för er att knyta an till Hållbar utveckling och  globala mål. I samband med er vårstädningsaktivitet kommer vi gärna ut och fördjupar diskussionen kring nedskräpning. Vi kan även erbjuda föreläsare, teater och ekonomisk hjälp att genomföra dessa aktiviteter. Kryssa i intresserutan i din anmälan så kontaktar vi er.

Vanliga frågor om skolstädningen

Hur kan vi arbeta med I love Hbg i skolan?

Syftet med I love Hbg och skräpplockardagarna är att lyfta diskussionen kring vikten av en ren stad. Det kan du enkelt koppla till läroplanen i alla årskurser.

Årets skräpplockarkampanj sker i samarbete med Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna. Detta innebär att får det pedagogiska material som Håll Sverige Rent erbjuder även om du anmäler dig här.

Ibland kan det vara svårt att motivera äldre elever till skräpplockning. Några förslag på pedagogiskt upplägg och aktiviteter finns på Håll Sverige Rents webbplats, hsr.se. Vill du ha fler tips, tveka inte att kontakta oss på ilovehbg@helsingborg.se.

När kan vi skräpplocka?

I år har vi beredskap under tre veckor för att hämta ert skräp mellan 20 april och 8 maj.

Var och när hämtar vi sopsäckar och annan utrustning?

Efter att du anmält din skola kan du från och med onsdag 15 april hämta säckar och annan utrustning för städning. Ni hämtar säckarna i stadsbyggnadsförvaltningens reception, Järnvägsgatan 22. Öppettider: vardagar klockan 8.00-16.30.

Vad ska vi göra med skräpet?

Ni placerar ert ihopsamlade skräp vid er vanliga sopstation. Vi behöver veta vid vilken adress den ligger. OBS! För att skolan inte ska debiteras för det ihopsamlade skräpet är det viktigt att ni använder kampanjens vita säckar. Många av er skolor städar ett område som endast innehåller begränsad mängd skräp. Om ni slänger detta med era ordinarie sopor så kryssa i det så att vi vet, så sparar vi lite extra på vår miljö.

Tänk på att säckarna inte ska innehålla grenar, sten eller annat som tillhör naturen. Miljöfarligt avfall som batterier placeras väl synligt bredvid säckarna.

Jag hittar inte svaret på min fråga här. Hur gör jag?

Tveka inte att höra av dig till oss på ilovehbg@helsingborg.se om det är något du undrar över!