Information till anmälda skolor

Nu har vi stängt anmälan för skolor till Vårstädningen 2018. Här får du som anmält din skola information om årets nyheter, var du hämtar sopsäckar och vad du gör med skräpet.

Städningen vänder sig till skolor i Helsingborg, kommunala och privata, från förskoleklass till gymnasiet.

Grön flagg

Grön flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Vårstädningen är en perfekt aktivitet i denna certifiering, vare sig ni har grön flagg sedan tidigare eller vill starta er resa nu i vår.

Helsingborgs stads skolor kan bli bättre på att ta hjälp av de redskap som erbjuds genom grön flagg. Vill ni som kommunal skola ha hjälp hur så kontakta miljösamordnare Emma Sjöberg, emma.sjoberg@helsingborg.se.

Mer information finns på Håll Sverige Rents webbplats.

Workshop

Med Vårstädningen som en aktivitet är det lätt för er att knyta an till Hållbar utveckling och de globala målen, som står i fokus 2018. I samband med er vårstädningsaktivitet kommer vi gärna ut och fördjupar diskussionen kring nedskräpning. Beroende på uppslutning så finns även möjlighet till workshop i samma anda.

Firande av årets vårstädning på Gustav Adolfs torg

Lördag 26 maj firade vi årets vårstädning.

Vanliga frågor om skolstädningen

Hur kan vi arbeta med I love Hbg i skolan?

Syftet med I love Hbg och skräpplockardagarna är att lyfta diskussionen kring vikten av en ren stad. Det kan du enkelt koppla till läroplanen i alla årskurser.

Årets skräpplockarkampanj sker i samarbete med Håll Sverige Rents kampanj Vi håller rent. Detta innebär att får det pedagogiska material som Håll Sverige Rent erbjuder även om du anmäler dig här.

Ibland kan det vara svårt att motivera äldre elever till skräpplockning. Några förslag på pedagogiskt upplägg och aktiviteter finns på Håll Sverige Rents webbplats, hsr.se. Vill du ha fler tips, tveka inte att kontakta oss på ilovehbg@helsingborg.se.

När kan vi skräpplocka?

I år har vi beredskap under fyra veckor för att hämta ert skräp, 16 april – 9 maj.

Var och när hämtar vi sopsäckar och annan utrustning?

Från och med tisdag10 april kan du hämta säckar och annan utrustning för städning. Ni hämtar säckarna i stadsbyggnadsförvaltningens reception, Järnvägsgatan 22. Öppettider: vardagar klockan 8:00-16:30. 30 april öppet till klockan 12:00.

Vad ska vi göra med skräpet?

Ni placerar ert ihopsamlade skräp vid er vanliga sopstation. Vi behöver veta vid vilken adress den ligger. OBS! För att skolan inte ska debiteras för det ihopsamlade skräpet är det viktigt att ni använder kampanjens vita säckar. Många av er skolor städar ett område som endast innehåller begränsad mängd skräp. Om ni slänger detta med era ordinarie sopor så kryssa i det så att vi vet, så sparar vi lite extra på vår miljö.

Tänk på att säckarna inte ska innehålla grenar, sten eller annat som tillhör naturen. Miljöfarligt avfall som batterier placeras väl synligt bredvid säckarna.

Jag hittar inte svaret på min fråga här. Hur gör jag?

Tveka inte att höra av dig till oss på ilovehbg@helsingborg.se om det är något du undrar över!