Utveckling och modernisering av Helsingborgs lasarett

De senaste åren har Region Skåne utfört en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs befintliga sjukhusområde. Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen om att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Tilltänkt plats är Östra Ramlösa där kommunen som äger marken planerar en ny stadsdel. Det nuvarande lasarettets funktion ska säkerställas fram till inflyttning i nybyggt sjukhus.

På Region Skånes webbplats finns mer information om utvecklingen och moderniseringen av Helsingborgs sjukhusområde.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?