Pågående planarbete för nytt sjukhusområde i Helsingborg

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen om att påbörja förprojektering och inleda ett samarbete med Helsingborgs stad för att ta fram en ny detaljplan för ett nytt sjukhusområde i Helsingborg. Tilltänkt plats är Östra Ramlösa där Helsingborgs stad, som äger marken, planerar en ny stadsdel. Det nuvarande lasarettets funktion ska säkerställas fram till inflyttning i nybyggt sjukhus.

Nytt sjukhus i Helsingborg

Hösten 2020 inleddes en dialog mellan Helsingborgs stad och Region Skåne för att hitta en lämplig ny placering för att bygga en nytt sjukhus. Olika möjliga platser diskuterades och bedömdes för att slutligen landa i att Östra Ramlösa är den plats man vill få utredd och prövad genom en ny detaljplan.

Den 2 september 2021 beslutade stadsbyggnadsnämnden om ett nytt planuppdrag för ett nytt sjukhusområde. Arbetet med detaljplanen pågår och ett förslag till ny detaljplan planeras ställas ut för samråd i början av 2023. Se mer information om detaljplaneprocessen.

På region Skånes webbplats kan du läsa mer om projektet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?