Plask och lek på Vattenlekan på Drottninghög

Vattenlekan på Drottninghög är Helsingborgs första av sitt slag och en av få i Sverige. Här kan du leka och svalka dig på en och samma gång, helt utan kostnad. Välkommen att plaska här igen i sommaren 2023 när vi sätter igång Vattenlekan igen.

Vattenlekan på Drottninghög är Helsingborgs första av sitt slag och en av få i Sverige. Vattenlekan ligger i den delen av Drottninghögsparken där det även finns planer för beachvolleyboll och beachhandboll. Här beräknas även ett nytt bad att öppnas 2023. När badet är klart kommer du att kunna ta dig mellan bassängen och Vattenlekan i bara badkläderna.

På ett underlag av betong blir det en rad redskap med vattentema. Vi använder vattnet på ett ansvarsfullt sätt genom att det återanvänds och renas via ett automatiskt reningsverk.

Planerna för beachvolleyboll och beachhandboll är flyttade till ”Lillhålan”, precis söder om parken. Där det tidigare har funnits en lekplats har vi kompletterat med en del lekredskap. Utegymmet är också kvar på sin nuvarande plats.

Vattenlekan ingår i ett lekstråk som går från dinosaurielekplatsen på Fredriksdal, via populära lekplatsen Prinsessor och drakar upp till Vattenlekan.

Se ritning över den Vattenlekan och den nya platsen för beachplanerna (pdf, 1,2 MB)

Ett samarbete med Helsingborgshem

Vi har byggt Vattenlekan tillsammans med Helsingborgshem som planerar att bygga ett nytt bad alldeles intill. Det förväntas öppna till sommaren 2023.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?