APN – Aktivitetsstöd på nätet och via app

Tjänsten APN är en förkortning för Aktivitetskort på nätet, och är framtagen för att underlätta föreningars närvaroregistrering. Tjänsten är också kopplad till en app och är till för att du som föreningsledare enklare ska kunna registrera närvaro.

APN är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering. För föreningar betyder detta bättre säkerhet, enklare administration, mindre chans att göra fel och snabbare utbetalning. Och för miljön betyder det ännu mer.

Alla föreningar ska registrera närvaro genom APN – aktivitetskort på nätet.

APN på nätet

Du kan enkelt göra en närvaroregistrering med din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Öppna din webbläsare, skriv in aktivitetskort.se/ och logga in, välj därefter Helsingborgs stad.

För att du ska kunna registrera via nätet måste du som ledare vara inlagd och kopplad till ett närvarokort. Du måste göra en registrering innan det fungerar att använda tjänsten. Instruktioner för detta beskriver vi nedan.

Anmäl en föreningsadministratör

För att ert arbete i föreningarna ska kunna komma igång i APN måste ni anmäla en föreningsadministratör som får användarinloggning och lösenord till APN. Det är sedan föreningsadministratörens uppgift att lägga till alla ledare som ska närvarorapportera.

Vi behöver följande för att kunna registrera:

  • Föreningens namn
  • Namn på föreningsadministratör
  • Personnummer på ovanstående

Anmäl föreningens administratör genom att mejla bidrag.fritid@helsingborg.se

Här kan du läsa om hur Helsingborgs stad hanterar dina personuppgifter

Manualer för APN

Här finns manualer för APN för ledare och föreningsadministratörer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?