Jakob

Jakob Sandberg jobbar som botanist/landskapsvårdare på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Vad gör en botanist/landskapsvårdare?

– På Fredriksdal är jag verksamhetens specialist inom ekologi och botanik. Bland annat utvecklar jag arbetet med att bevara och visa Skånes vilda växter och skapar samverkan mellan Fredriksdal och andra aktörer kring det. Tillsammans med kollegorna utvecklar jag museets små miljöer av ängar, betesmarker, med mera för ökad mångfald och för kommunikation med besökare kring biologisk mångfald.

Varför valde du det här yrket?

– Det blev ett naturligt val – ett engagemang som funnits hos mig länge, men som utvecklats och fått nya vinklingar genom livet. Ekologi och biologi är avgörande för vår tillvaro och det finns oändligt med fascinerande samspel och processer att upptäcka och försöka förstå.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Efter biologiutbildningen fick jag möjligheten att påbörja en doktorandtjänst på Ekologihuset i Lund, vilket var väldigt roligt och lärorikt. Det är något jag har nytta av i min nuvarande tjänst, i det bevarandearbete vi utvecklar och såklart generellt i förhållningssätt till fakta och forskning. Ett par månader efter disputationen såg jag annonsen för tjänsten jag har nu. Då hade jag inte tidigare varit på Fredriksdal. Jag uppskattar att ha kunnat forma tjänsten parallellt med att utveckla nya funktioner för Fredriksdal. Med levande växter och miljöer blir betydelsen av långsiktigt arbete tydligt och det är en fördel att arbeta länge med en verksamhet.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag har en mastersexamen i biologi (Københavns universitet) och en doktorsexamen i ekologi (Lunds universitet). Generellt är en biologi-utbildning en bra ingång till intressanta tjänster där man kan göra skillnad för biologisk mångfald här eller i andra delar av världen. Det finns också flera andra bra utbildningar på miljö- och hållbarhetsområdet.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Vi utvecklar tillsammans med andra regionala aktörer som Länsstyrelsen ett arbetssätt för bevarande av hotade vilda växter i Skånes natur. Vi samlar in, bevarar i odling och kan sedan sprida arterna till fler platser i naturen. På så vis kan vi säkra flera arters fortlevnad i Skåne. Det saknas i Sverige en genbank för vilda växter och därför utvecklar vi det här arbetssättet som vi hoppas kommer tillämpas i fler regioner i Sverige.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag känner att jag kan göra skillnad. Att Fredriksdal både blir ett koncentrat av biologisk mångfald och ett besöksmål. Det gör att vi både kan bidra konkret till några vilda växters överlevnad i Skåne och kommunicera betydelsen av biologisk mångfald med medborgarna. Alla fina kollegor inom verksamheten och inom Helsingborgs stad. Jag uppskattar också att tjänsten har beröringspunkter med odling och lantbruk, både på och utanför Fredriksdal. Att förena teori och praktik är nödvändig för att hitta lösningar för att bevara den biologiska mångfalden.

Vad har du för utmaningar?

– Att kommunicera biologisk mångfald och de enorma utmaningar vi har på det området – nationellt och globalt på ett sätt som många kan ta till sig. Att belysa det som är ett allvarligt krisläge, samtidigt med att visa på lösningar och möjligheter. Där har Fredriksdal en stor fördel, genom att vara ett besöksmål. En utmaning för verksamheten är också en balans att kunna behålla bredden, men samtidigt kunna vara i framkant regionalt och nationellt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Liksom för många andra varierar det från dag till dag. Det kan vara en träff med kollegor angående skötsel i någon miljö på Fredriksdal. Att planera insamling av någon växt, kontakt med markägare eller kommun eller Länsstyrelsen. Det kan vara att ordna skyltning. När vi börjar arbeta med en ny art, att fråga runt hos forskare eller ideella botanister för att kunna lyckas så bra som möjligt. Vissa hotade växter finns i så väldigt få plantor på få platser och då gäller det att inte samla för många frön. Och att vi sen verkligen lyckas med odlingen. Det kan också handla om att ta kontakt med markägare eller reservatsförvaltare inför att en växt ur Fredriksdals samling ska flytta tillbaka till naturen.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Det ger energi och engagemang att arbeta med biologisk mångfald, naturvård och hållbar utveckling inom Helsingborgs stad, bl a tack vare att staden så länge satsat så ambitiöst på biologisk mångfald och att jag har väldigt kunniga och engagerade biolog-kollegor inom staden som får så mycket bra gjort. Det mångfaldsarbete vi gör på Fredriksdal kompletterar och passar väl in i den kontext inom staden där mycket viktigt händer på natur- och miljöområdet. Jag vill gärna fortsätta utveckla nya arbetssätt och samverkan för att bevara den biologiska mångfalden i Helsingborg och regionalt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.