Johanna

Johanna Johansson arbetar som skolkurator inom Elevhälsan på Husensjö skola.

Vad gör en skolkurator?

– En skolkurator jobbar med psykosocialhälsa för individer, grupper och organisation på en skola. Det kan innebära stödsamtal med elever, delta på möten, hålla i grupper, föreläsa i klasser, delta i skolans elevhälsoteam, skapa rutiner m.m.

Varför valde du det här yrket?

– För att jag vill jobba med barn och kunna göra skillnad för de barn som har det svårt. Skolan är en stor skyddsfaktor för många barn. Skolan som arena möjliggör ofta att man kan fånga upp barn och unga tidigt och sätta in rätt insatser. Jag valde också detta yrke för att jag gillar kontrasterna av att få jobba med individer men också kunna göra skillnad på grupp och organisationsnivå.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag tog examen som socionom 2020. Sedan dess har jag jobbat på frivilligorganisationer med barn och unga samt på ett HVB-hem.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Socionomprogrammet.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Något intressant som vi jobbar med just nu är temat frånvaro. Vi vet att antalet barn som har hög frånvaro eller är hemma helt från skolan ökar. Vi försöker arbeta aktivt med att hitta strukturer för att förebygga problemet och även hitta strategier och struktur för att möta eleverna när det är akut. Just nu har vi arbetat fram en struktur som ska hjälpa både lärare och EHT att systematiskt följa upp alla elevers frånvaro.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få finnas till för barnen och vara en viktig vuxen, både i det svåra och i det lätta. Att få se barnen utvecklas och vara modiga. Att få rysa i hela kroppen när ett barn berättar något de lyckats med som tidigare varit svårt. Att bli berörd.

Vad har du för utmaningar?

– Att räcka till. Att den psykiska ohälsan ökar och att många har barn har behov av stöd. En stor utmaning är att man inte alltid vet vad som behövs för att det ska bli bättre utan att man måste prova sig fram. Det är en stor utmaning att få möta barn som mår dåligt och känna att man inte kan göra något här och nu.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Jag börjar ofta dagen med ett elevsamtal, det blir oftast några stycken under dagen. Jag träffar sedan lärare för att återkoppla och samverka kring olika elevers behov. Sedan har jag ofta ett möte med någon från elevhälsoteamet. Då och då är jag ute i klasser och pratar om teman eller gör observationer.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Jag tycker det finns stora möjligheter att utvecklas inom staden. Både genom att det erbjuds utbildningar, handledning och finns många kompetenta kollegor att lära sig av. Som socionom finns det också goda möjligheter att jobba i olika förvaltningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.