Aleksandra

Aleksandra Meller Bielecki arbetar som biträdande rektor på Råå, Högasten och Lussebäckens förskolor.

Vad gör en biträdande rektor i förskolan?

– En biträdande rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan vilket innebär att arbeta mot de mål som finns beskrivna i förskolans styrdokument.

Mitt arbete sker i samverkan med rektor Victoria Larsson, mina medarbetare, barnen och deras vårdnadshavare. Jag och min chef, har det yttersta ansvaret för att barnen på våra förskolor får den utbildning som de har rätt till för att utvecklas och lära.

Victoria är huvudansvarig men har delegerat ansvaret till mig gällande barn, personal, arbetsmiljö och budget på Lussebäckens förskola.

Varför valde du det här yrket?

– Det var dags för nya utmaningar. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Det är här jag vil vara och påverka!

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Min yrkesresa började som förskollärare med ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och barns utveckling och lärande. 2014 blev jag förstelärare i förskolan och arbetade med olika utvecklings- och ledningsfrågor. Nu är jag biträdande rektor med fokus på att tillsammans med min chef och mina medarbetare leda Råå, Högasten och Lussebäckens förskolor.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag är utbildad och legitimerad förskollärare och lärare upp till årskurs 6. Just nu läser jag rektorsprogrammet. Fr.o.m. den 1 juli 2019 måste alla rektorer (gäller dock inte biträdande rektorer) som nyanställs i förskolan, gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet – detta enligt den nya skollagen. Extra roligt att jag som biträdande rektor får möjligheten att gå den, vilket visar att min arbetsgivare värdesätter mig som medarbetare och vill satsa på att höja kvalitén genom att låta mig kompetensutvecklas. Jag är färdig i juni 2024 – håll tummarna!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att vara närvarande ute i verksamheten och att kunna påverka och skapa de bästa förutsättningarna för mina medarbetare och barn. Det är viktigt att omges av människor med engagemang och att vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter.

Vad har du för utmaningar?

– Jag har olika utmaningar olika dagar. Som ledare gäller det att hitta strategier för att lyckas samt att kunna prioritera. Jag jobbar på det.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Det krävs drivkraft och engagemang. Om du har det – då finns det stora möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.