Annicka

Annicka Olsson arbetar som hederssamordnare på Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen respektive socialförvaltningen.

Vad gör en hederssamordnare på Elevhälsan?

– Samordnar det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag fungerar lite som spindeln i nätet, kopplar ihop funktioner som borde arbeta tillsammans, bygga broar mellan verksamheter och håller i föreläsningar. Allt för att våra barn och ungdomar ska växa upp i en trygg miljö både hemma och i förskolan och skolan.

Varför valde du det här yrket?

– Jag brinner för att alla barn ska växa upp och känna sig trygga, kunna välja vem de vill gifta sig med, kunna vara sig själva och leva ett liv fritt från våld och förtryck. Verkligheten ser tyvärr inte ut så för alla barn i våra verksamheter därför är min tjänst viktig för att kunna utveckla vårt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag har min bakgrund i skolan värld. Är förskollärare i grunden och arbetat i tre år i förskolan och sju år i förskoleklass uppe i Halmstad. Jag har läst interkulturalitet i tre år där fokus har varit på integration i förskolan/skolan och hedersrelaterat våld och förtryck. Nu har jag arbetat som hederssamordnare i över ett år och trivs väldigt bra.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Man behöver ha gedigen kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck men även en relevant högskoleutbildning. Exempelvis förskollärare/lärare eller socionom.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Just nu är vi inne i en spännande start med tidiga insatser där det förebyggande arbetet ska starta redan i förskolan. Hur upplägget kommer att se ut är inte helt klart men arbetet är igång!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa mycket människor och lär mig något nytt varje dag. Jag arbetar stadsövergripande vilket gör att jag träffar allt från fritidspersonal till polis vilket är väldigt utmanande men otroligt kul!

Vad har du för utmaningar?

– Jag hamnar lätt i ”görandet” då jag är van vid att genomföra alla idéer, nu är jag samordnare och ska se till att det förebyggande arbetet flyter på utan mig men det är svårt att släppa ibland… det är ju så kul att få vara med!

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Jag har inga typiska arbetsdagar, alla ser olika ut! Men har jag en lugn dag åker jag till mitt kontor på Elevhälsan, kollar av min mail, träffar mina härliga kollegor och har kanske ett teams-möte eller två. Andra dagar kan jag köra runt till olika verksamheter i staden för möten och spännande planeringar för framtiden eller håller i föreläsningar. Som sagt, väldigt olika!

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Helsingborgs stad erbjuder en möjligheter att kunna utvecklas på många olika sätt, kan vara allt från kompetenshöjning till nya uppdrag. Jag känner att man lägger stor vikt på att medarbetare ska lyckas och växa i sin roll.

Finns det något mer du vill berätta?

– För att trivas med mitt yrke måste man vara social och inte vara rädd för att prata inför folk. Det krävs mycket av en för att driva dessa frågor, att prata om våld och förtryck hela dagarna kan vara jobbigt och det krävs då av en att försöka hålla ett positivt förhållningssätt och tänka på att detta är viktigt arbete, att man gör det för våra barn och ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.