Ludvig, förskollärare

Förskollärare är ett yrke som länge har dominerats av kvinnor, och endast cirka tre procent av landets förskollärare är män. Men på Råå förskola ser det annorlunda ut − där utgör nämligen männen 20 procent av pedagogpersonalen.

Förskollärarna Ludwig Nilsson och Simon Melin på Råå förskola.

Ludwig Nilsson och Simon Melin är två av de tre manliga förskollärare som arbetar på Råå förskola. Redan som tonåring visste Ludwig att han ville bli förskollärare.

– Jag har alltid haft bra kontakt med barn och det har alltid tilltalat mig att arbeta inom förskolan. Jag vill bidra till att stärka barnen att bygga upp sig själva, säger han.

Även för Simon Melin kom yrkesvalet naturligt.

– Att vara delaktig i barnens utveckling och bygga deras framtid är det bästa med detta yrket. Ingen dag är den andra lik, och jag har turen att ha en chef som är öppen för förändring och möjlighet att varje dag påverka min vardag, säger Simon.

En minoritet på arbetsplatsen

Att det är en utmaning att rekrytera manliga pedagoger till förskolan har sedan länge varit fallet. Trots det har Victoria Larsson, rektor på Råå förskola, de senaste åren haft en hög andel män i personalgruppen.

– Det är svårt att rekrytera män då det inte är många som söker, dock har det blivit fler manliga sökanden den senaste tiden. Samtidigt är det viktigt att inte anställa en man bara just för att han är en man. Kompetensen måste alltid komma först, säger Victoria.

Både Ludwig och Simon menar att de inte funderar över könsfördelningen och att det är närvaron med barnen som är viktigast.

– Att vara närvarande med barnen, se dem och vara nyfiken på dem är det som sticker ut och gör dig till en bra pedagog. Sedan är det såklart viktigt att inte hamna i stereotypiska mönster, och framförallt att tänka på hur vi pratar med barnen. Vi arbetar mycket med att problematisera och diskutera direkt när vi hör något som förstärker befintliga genusmönster, säger Simon.

Påverkan av media och fördomar

Rapporteringar i media om övergrepp på barn i förskolan har en påverkan på både föräldrar och den manliga personalen. Victoria har tidigare sett hur den påverkan ser ut.

– Media gör verkligen sitt, och jag har varit med om att oro uttryckts både av personal och föräldrar. Det handlar framförallt om tillit; så fort förskolläraren får möjlighet att visa vad den går för får föräldrarna tillit, vare sig det är en man eller kvinna, säger Victoria.

Varken Ludwig eller Simon tycker att de begränsas i sitt arbete på grund av någon oro från föräldrar.

– Jag har bara haft positiva upplevelser med föräldrar och det är ingenting jag funderar på i mitt dagliga arbete, säger Simon.

– Det är viktigt att rektorn står bakom sin personal i diskussioner om huruvida män ska begränsas i sitt arbete. På min arbetsplats känner jag mig lika jämlik som kvinnor, jag ser inte kön bara professioner, säger Ludwig.

Viktigt med både män och kvinnor i ett arbetslag

Victoria menar att hon tänkt mycket på att männen inte ska hamna i ett fack, men också att det inte går att bortse från att det gör skillnad när det finns en blandning av både män och kvinnor i arbetslaget.

– Det kan låta som en klyscha men erfarenheten jag har är att det är mer raka rör, det vill säga en mer rak och tydlig kommunikation vilket påverkar arbetsklimatet i positiv riktning, menar Victoria.

Både Ludwig och Simon är överens om att det behövs mer initiativ för att rekrytera fler manliga förskollärare till yrket.

– Det är viktigt att uppmärksamma minoriteter, att lyfta skillnader och olikheter istället för att neutralisera, säger Ludwig.

Lämna en kommentar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.