Michael, pedagogisk utvecklare

Michael Jensen arbetar som pedagogisk utvecklare på Pedagogiskt center. Han har tidigare arbetat som lärare i gymnasieskolan och som strategisk utvecklingsledare på utvecklingsavdelningen och på elevhälsan.

Michael Jensen och Susanne Fras.

I sitt arbete som yrkeslärare förstod Michael tidigt vikten av ett tydligt ledarskap. Utan ett tydligt ledarskap i klassen och på programmet så var det långt svårare att hantera konflikter, skapa studiero i klassrummet och att få elevernas tillit, därför är det alltid viktigt att använda sig av ett tydligt ledarskap. Tydligheten, relationen, rutinerna och uthålligheten är i slutändan ett bättre och tryggare lärande för eleverna.

Hur kan stödet se ut?

– Jag arbetar med att stödja både arbetslag och enskilda lärare med ledarskapet i klassrummet. Stödet ser olika ut beroende på situation. Inför varje insats från Pedagogiskt center gör vi en analys av tillgängliga data och lokala observationer. Vi skapar först sen en bild av hur lektionen fungerar utifrån lektionens olika faser; sätta igång lektionen, skapa nyfikenhet, klargöra förväntningar, aktivera och träna, ta reda på vad eleverna kan och hur lektionen avslutas. Detta gör vi för att få en förståelse för vilka insatser som har en rimlig möjlighet att fungera.

Det är med dessa bilder från vardagen i skolan som lärare och arbetslag tar fram vilka förändringar som har den största möjligheten att förändra för elevernas lärande, kopplat till vad vi börjar med.

När ett arbetslag har valt vad de vill arbeta med, det är då som det verkliga arbetet börjar. Det som inte är förhandlingsbart i processen är kompassriktningen. Målen är alltid kopplade till lärarnas beteende och arbetslaget följer upp dem gemensamt.

Mycket av Michaels arbete i lärarlagen handlar om att flytta fokus för att hitta de lösningar som redan finns. När lärares perception är att Kim aldrig kommer i tid så är det rimligt att anta att Kim ändå är i tid någon gång. Därför är det lättare att lösa problemet genom att lägga fokus på när lösningarna redan nu uppträder. Då blir samtalet i lärarlaget att lärarna får fokusera på de gånger när Kim är i tid, även om det inte är särskilt ofta.

– När lärarna har identifierat när och varför Kim är i tid till lektionen kan de fokusera på att öka de tillfällena. Vi tittar på situationen för att se vilka faktorer det är som får Kim att komma i tid, till exempel: personer som är närvarande, tid på dagen, efter rast, speciellt ämne. Det är lättare att få en händelse som redan sker att upprepas flera gånger än att hitta en helt ny lösning, säger Michael.

Här kan du läsa en längre artikel om Michaels arbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.