Linnea

Linnea Hasslin arbetar som samordnare för suicidprevention på verksamhetsstöd barn, unga och familj.

.

Vad gör en samordnare för suicidprevention?

– Jag arbetar med att driva, utveckla och förbättra stadens arbete kring suicidprevention. Det handlar bland annat om att se över utbildningsbehov och höja kunskapsnivån kring frågan och se över rutiner och riktlinjer i våra förvaltningar. Då frågan är angelägen i alla våra förvaltningar arbetar jag stadsövergripande vilket ger tydliga synergieffekter. Vi blir starkare när vi samverkar kring området.

Mitt arbete handlar inte enbart om att förebygga självmord utan även om att arbeta främjande och förebyggande kring psykiska hälsa och psykisk ohälsa.

Varför valde du det här yrket?

– Jag har alltid känt att jag vill arbeta med människor men inte exakt på vilket sätt. Jag har alltid värnat om allas mående och att kunna hjälpa någon som mår dåligt till att må bättre är något som motiverar mig. Därför känns det värdefullt att ha ansvaret att kunna hjälpa personal att bli mer trygga i bemötande och omhändertagande av personer som mår dåligt till att må bättre.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag arbetade efter min examen en tid i ett forskningsprojekt i Stockholm som heter YAM, Youth Aware of Mental health som jag sedan implementerade och startade upp i Västmanland. Efter det arbetade jag i Region Västmanland som folkhälsoplanerare med ansvar för befolkningsundersökningen för unga och efter ett tag sökte jag en tjänst på samma enhet och började då som utvecklingsledare för psykisk hälsa och suicidprevention. Och i vintras flyttade jag till Helsingborg tillsammans med min man och började arbeta här.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag är folkhälsovetare i grunden med inriktning på området psykisk hälsa. Men jag vet att det finns andra samordnare för suicidprevention i Sverige som har andra utbildningar, till exempel sjuksköterska eller socionom, så det kan skilja sig åt.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Jag är väldigt stolt över att vi i samband med internationella suicidpreventionsdagen den 10 september lanserade projektet Vänskapsbänkarna som syftar till att sätta ljus på psykisk ohälsa och bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa och självmord. Till projektet har vi sex starka och modiga ambassadörer som bär kampanjen genom att dela med sig av sina erfarenheter kring psykisk ohälsa och självmord på ett väldigt ärligt och naket sätt. Genom deras berättelser vill vi ge hopp till andra människor i liknande situation och slå hål på de myter och felaktiga föreställningar som finns. Och det gör vi genom att visa att psykisk ohälsa har många ansikten och kan drabba vem som helst, närsomhelst och hursomhelst.

Vänskapsbänkarna är att samarbete mellan socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen och visar på synergieffekterna som jag nämnde i början då stadsbyggnadsförvaltningen ofta jobbar med ”hårda värden” men här går in i ett projekt som handlar om medmänsklighet och psykisk ohälsa. Jag är så stolt över detta samarbete!

Ta gärna del av projektet och ambassadörernas berättelser på helsingborg.se/vanskapsbankarna

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är varierat, att jag får jobba med det som driver mig, jag får göra det tillsammans med kloka människor och att jag får vara med och göra skillnad för invånarna i staden. Och sen är det så klart fint när jag får återkoppling att arbetet som jag driver faktiskt gör skillnad för människor.

Vad har du för utmaningar?

– En stor utmaning är stigmat som finns kring psykisk ohälsa och självmord, vilket kan bidra till att man inte vågar prata om ämnena och då inte arbetar med det. Sen är det en utmaning ibland att få andra medarbetare att se sin del i arbetet med suicidprevention eftersom att vi kan och måste arbeta med suicidprevention på flera olika nivåer och från olika håll i staden.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det är väldigt varierande men allt som oftast väldigt administrativ. Jag har en del möten som varvas med mejl, omvärldsbevakning och inspirerande utbildningar.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Många, jag har en drivkraft att komma framåt och utvecklas som jag också känner av finns i staden. Jag har en klok tidigare kollega som sa ”om det går för långsamt, sänk farten” och det brukar jag tänka på när jag vill skynda mig framåt i mitt arbete och utvecklas. Men det finns gott om möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.