Felicia

Felicia Paradis arbetar som stödassistent på Bryggaregatans LSS-boende.

Vad gör en stödassistent?

– En stödassistents arbetsuppgifter är väldigt varierande. Det huvudsakliga uppdraget är att främja den boendes förmågor och självständighet. I det dagliga arbetet ger man ett pedagogiskt stöd vid vardagliga aktiviteter, allt från stöd med matlagning, städning, fritidsaktiviteter och myndighetskontakt.

Varför valde du det här yrket?

– Jag visste tidigt att jag ville arbeta med människor, men det var först under min praktik på en LSS-servicebostad där jag fick en fantastik handledare som visade mig alla fördelar med att just jobba inom LSS-verksamheten. Att få följa den boende på vägen mot sitt mål är storartat.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag började som vikarie inom bemanningsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen och fick då möjligheten att arbeta på ett flertal olika LSS-bostäder. Kort efter att Bryggaregatan öppnade fick jag ett vikariat där och trivdes väldigt bra. Så när det senare dök upp en ledig tjänst tog jag möjligheten och sökte den!

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– För att bli stödassistent behöver man läsa till undersköterska med inriktning funktionsnedsättning.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Vi har nyligen fått gå på Ett självständigt liv, ESL-utbildning som är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med metoden är att ge den boende ökade möjligheter till ett självständigt liv. Det kommer bli en kul utmaning att komma igång med!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att ständigt ställas inför nya utmaningar. Bredden av arbetsuppgifter, få möta olika människor och hjälpa dem att ta nästa steg framåt.

Vad har du för utmaningar?

– En utmaning är att ”jobba med händerna på ryggen” och motivera den boende till ett välbefinnande utan att lägga egna värderingar. En annan utmaning är effekter av den pågående pandemin, den psykiska ohälsan som ökar hos våra boende och lägger extra krav på oss som personal att hitta nya strategier och sätt att nå varandra utan fysiskt möte.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En typisk arbetsdag går ut på att man följer sitt arbetskort och med motivationsarbete samt pedagogiskt stöd, stöttar den boende med dagliga insatser som medicinintag, laga mat och sköta sitt hem. Vi arbetar dessutom med kontaktmannaskap och är ”spindeln i nätet” kring den boendes nätverk som kan vara kontakt med sjukvården och andra myndigheter. För att kunna följa den boendes vardagliga insatser och arbetet mot ens mål, dokumenteras det dagliga arbetet i systemet Procapita.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Jag ser stora möjligheter för att utvecklas i Helsingborg stad. Utvecklingsarbetet och samverkan med andra yrkesgrupper i staden är ett vinnande koncept där man kan dra nytta av varandra och för den professionella utvecklingen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.