Kristina

Kristina arbetar som HR-konsult i Helsingborgs stad.

Hur länge har du jobbat som HR-konsult?
– Lite mer än tre år.

Varför valde du det här yrket?
– Min kandidatexamen är inom pedagogik, så jag tycker om att ta mig an min yrkesroll med den pedagogiska vinklingen. Jag jobbar ju med att vara stöd till chefer och medarbetare på ett pedagogiskt sätt genom att skapa förståelse och ett sammanhang, vilket är något jag trivs med.

Vad har du för utbildning?
– Jag har läst personal- och arbetslivsutbildningen i Lund.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs en akademisk utbildning för att kunna jobba som HR-konsult men det behöver inte vara en personal- och arbetslivsutbildning utan det kan vara andra likvärdiga utbildningar. Det beror på vad tjänsten innefattar. På min arbetsplats finns det medarbetare med annan utbildningsbakgrund så som lärare, statsvetare och så vidare.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Fördelen är att jag får träffa så mycket människor och att få mycket positiv feedback. Jag är ju någons stöd, vilket innebär att varje dag och vecka så får jag ju positiv feedback från någon som känner att de har lyckats i sitt uppdrag och det ger mig jättemycket att få vara den som ser till att någon annan lyckas. Vi försöker coacha cheferna och ge dem luft under vingarna så att de känner sig säkra i sitt eget HR-arbete.

Vad har du för utmaningar?
– Det är ett högt tempo. Ibland kan man känna att man skulle vilja dubblera sig själv och finnas till för att coacha och stödja ännu fler. Jag tycker det är kul att gå till jobbet varje dag och försöker alltid vända stressen till något positiv.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Mina arbetsdagar är jätteblandade. Vi har ju olika arbetsområden inom socialförvaltningen, och jag är riktad till verksamhetsområde Vuxen. Jag stöttar cheferna i allt möjligt, alltifrån hur de ska jobba med att attrahera och rekrytera till att stötta i hur de ska hålla i sina arbetsplatsträffar och hur de ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Sen är jag även med och stöttar i rehabärenden, där jag blir chefens bollplank och den som ser till att vi håller oss till stadens rehabkedja. I den bästa av världar hinner jag vara med och stötta i det förebyggande arbetet så att vi inte hamnar i en situation där medarbetaren blir sjuk.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Det finns ganska många utvecklingsmöjligheter, man skulle kunna utvecklas i sin roll som HR-konsult och jobba sig till att bli specialist inom ett område. Andra vägar att gå är att söka tjänster som HR-chef eller annan typ av chefstjänst som kräver den utbildningen jag har. Det beror även på vilka erfarenheter man samlar på sig under sitt yrkesliv.

Finns det något mer du vill berätta?
– För att trivas med mitt jobb behöver man vara glad för att prata med människor, träffa olika människor och man behöver klara av att prata inför människor. Det är en stor del av arbetet att prata inför andra. Sen behöver man också vara strukturerad, det är många ärenden som man har igång samtidigt och man bollas mellan operativt arbete till att sitta med i nätverk eller projekt där vi jobbar strategiskt.
Jag skulle rekommendera Helsingborgs stad som arbetsgivare för att man har möjlighet att utvecklas internt, både inom den egna förvaltningen och inom staden. Det känns som en stad som satsar mycket på sina medarbetare, jag har aldrig varit anställd under en arbetsgivare som satsar så mycket på kompetensutveckling som Helsingborgs stad.
På arbetsplatserna erbjuds det ofta mentorskap och handledning. Det är ett starkt varumärke för arbetsgivarna att man kan erbjuda det här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.