Noar

Noar Hakaj arbetar som stödassistent inom socialpsykiatrin på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad gör en stödassistent inom socialpsykiatrin?

– Mina arbetsuppgifter består framförallt av att tillgodose mina klienters individuella behov och bidra till ett självständigt liv och en meningsfull vardag. Genom olika arbetsmetoder och samtalsverktyg, såsom motiverande samtal, arbetsmetoden Ett självständigt liv (ESL) och ett fenomenologiskt förhållningssätt, jobbar jag för att bilda en god allians med mina klienter. Det finns en del evidens idag som visar att en god allians är grundpelaren för resterande motivationsarbete och psykosociala insatser.

Vi jobbar även inom verksamheten med synsättet att förmedla hopp, tron på återhämtning samt delat beslutsfattande. Med andra ord lägger vi mycket fokus på klientens behov och friskhetsfaktorer, det personen kan och vill jobba mot, ska vi i vår profession inom verksamheten göra allt vi kan för att tillgodose, med de verktyg och resurser som vi har.

Varför valde du det här yrket?

– Valet av studieområde och yrke inspirerades av mina syskon. De är båda socionomer, men jag valde en lite mer teoretisk inriktning. På grund av hur olika dagar kan se ut och främst meningsfullheten jag känner inom arbetet, jobbar jag kvar inom socialpsykiatrin än idag.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Efter första studieterminen sökte jag jobb som sommarvikarie inom vård- och omsorg för att samla erfarenhet. Efter sommaren jobbade jag kvar som timvikarie sidan om studierna. I början var det väldigt flexibelt, då jag jobbade på fyra olika boenden. Även om inte kontinuiteten fanns där var det bra för mig att se hur olika verksamheter fungerade, och vad jag ska samla på mig för att bli bättre inom professionen. Efter tre års studier på Malmö Universitet blev jag erbjuden en fast tjänst.

Är även väldigt tacksam över att min chef har sett min potential inom verksamheten och valt att hjälpa mig vidareutvecklas enormt. Jag har fått chansen att bli instruktör inom suicidprevention, där jag och en kollega håller i första hjälpen till psykisk hälsa. Jag är även ESL-ambassadör i den verksamhet jag jobbar i. Där leder jag arbetet och implementeringen av arbetsmetoden Ett självständigt liv.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– För att jobba som stödassistent kan man bland annat vara utbildad undersköterska eller stödpedagog. Är man stödpedagog jobbar man fortfarande relationellt men har någorlunda andra arbetsuppgifter.

Själv har jag har läst kandidatprogrammet i socialpsykiatri på Malmö Universitet. Som beteendevetare inom socialpsykiatri kan du jobba med ett brett utbud av jobb, allt från den offentliga sektorn till den privata. Socialsekreterare, studera vidare till pskyoterapeut, behandlings-, stöd och socialpedagog, med mera.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Social delaktighet har ett starkt samband med ökad livskvalité. För att minska den sociala isoleringen försöker jag och mina kollegor ofta hitta aktiviteter där klienterna är delaktiga i sociala sammanhang. Inte minst för personer som saknar sysselsättning av olika anledningar, är det viktigt att tillgodose det sociala behovet genom aktiviteter. För att även öka inflytandet hos våra klienter får de vara med och bestämma mycket i verksamheten. Bomöte är ett sådant forum där våra klienter styr upp mötet med hjälp av personal, där det även utses en sekreterare av klienterna och de har möjlighet att lyfta frågor och åsikter om boendet. Det kan även vara aktiviteter som att åka till Tropikariet tillsammans, utflykter, tura med båten fram och tillbaka mellan Helsingborg och Danmark, åka på konstutställningar med mera.

Det är också viktigt med rutiner kring vardagen och att ha någon mening med vardagen, eller sysselsättning. Somliga klienter har redan en sådan, men de som saknar det och har behov men främst önskan att ha det, försöker vi tillgodose detta behovet. Exempelvis försöker vi just nu jobba motiverande att få med klienter till Karpens aktivitetshus för att sedan göra en ansökan. Det finns även fall där vi har lyckats att tillgodose behov och önskan hos klient som har velat återuppta studier.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Som jag nämnde tidigare är meningsfullheten viktigast och bäst med mitt jobb. Jag tror att alla människor i grunden har ett behov att känna sig behövd. Vi är flockdjur som har ett behov av varandra. Vikten av sociala relationer har en stor betydelse, för mina klienter, men även för mig. Uppskattningen från mina klienter är ett kvitto på detta. Philip Lalanders bok Människor behöver människor framför vikten av relationer genom kvalitativa intervjuer, väldigt bra läsning.

Vad har du för utmaningar?

– Det som kan vara mest utmanande är även det som bidrar till mest utveckling. Inom verksamheten fokuserar vi inte på diagnoser, då två personer med liknande diagnos kan fungera helt olika och ha helt olika behov. Utmaningen är att hitta rätt individanpassat stöd, genom kartläggningar av behov via ESL- eller Case Management-verktyg, friskhets- och funktionsfaktorer. Eftersom människor fungerar så olika kan det ta några försök att hitta rätt! Trots att vi enbart jobbar utifrån evidensbaserade metoder är behoven så olika. Men det finns ingen bättre känsla än när behoven tillgodoses och både klient och profession ser framsteg.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En typisk vardag är väldigt varierande. Antingen är det mycket aktiviteter där vi fokuserar på att öka den sociala delaktigheten och bryta isolation, eller så jobbar vi med att få klienternas vardag att fungera med rutiner som städ, tvätt och dusch. Vi fungerar som en förlängd arm i vardagen för våra klienter. Vid försämrat mående eller annat så tillkallar vi ett Teammöte/resursgruppsmöte där boendets personal (kontaktpersoner i synnerhet), kvalitetsledare, sjuksköterska, arbetsterapeut och chef samlas för att kartlägga ytterligare behov och insatser för att stötta klienten i vardagen.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Som tidigare nämnt, har jag fått stora möjligheter av min chef och Helsingborgs stad att utvecklas inom min profession. Är man intresserad och har driv finns det stora möjligheter att utvecklas inom Helsingborgs stad.

Finns det något mer du vill berätta?

– Att arbeta med människor är något jag genuint brinner för. Det är en stor skillnad från exempelvis ett lagerarbete, där man gör sitt och det är mycket lättare att stänga av rent mentalt efter arbetet och inte ta med det sig hem. Däremot är, som tidigare nämnt meningsfullheten det som driver mig väldigt mycket framåt. Att stänga av och hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv när man jobbar med människor kan vara en utmaning ibland, men även detta anser jag är något som bidrar till personutveckling och bidrar till en mognad för en själv. Dessutom tycker jag det är en bra balans mellan samarbete och ensamarbete. Det finns stora möjligheter att leda arbetet med klienterna själv som kontaktperson till en brukare exempelvis, men man får även stöd av kollegor och chef, så man känner aldrig sig ensam i det man gör.

Slutligen vill jag även nämna något vi börjat med kollegor emellan som jag tycker höjer motivationen hos samtliga som deltar. Nämligen reflektionstid. Detta går i kort ut på att kollegor samlas och rådgör med varandra mellan varandra, nämner positiva insatser och arbetssätt, med andra ord en stund för att endast reflektera kring arbetet och höja motivationen. Inte sällan nog kan vi diskutera evidensbaserade tidskrifter och även fräscha upp minnet kring våra arbetsmetoder – alltid bra med repetition!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.