Sofia

Sofia Eriksson arbetar som äldrepedagog på Murteglets vårdboende.

Vad gör en äldrepedagog?

En äldrepedagog arbetar med att förebygga ensamhet och depression bland våra äldre. Det gör jag genom att skapa möjligheter till social samvaro och gemenskap i form av aktiviteter. Jag arbetar som spindeln i nätet där jag arbetar för hyresgäster tillsammans med personal och externa aktörer för att skapa, planera och utföra aktiviteter. Min roll är att skapa och utföra aktiviteter tillsammans med vårdpersonalen för att ge våra hyresgäster social samvaro och meningsfullhet i vardagen. För mig är det viktigt att hyresgästerna är delaktiga i att ta fram de olika aktiviteterna. Det ger känslor av att vara behövda, delaktiga och självbestämmande, vilket är känslor som alla människor oavsett ålder behöver känna.

Varför valde du det här yrket?

Jag valde att utbilda mig och arbeta som äldrepedagog då jag på en annan nivå än som undersköterska skulle få arbeta med och för våra äldre. Jag får möjligheten att fokusera på varje individ, skapa aktiviteter utifrån deras önskemål och förutsättningar. Det ger också en möjlighet att arbeta tillsammans med undersköterskorna där vi kan ge varandra kunskap och tillsammans arbeta för att förändra och förbättra vården för våra äldre.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Jag utbildade mig till undersköterska som jag arbetade som i några år och jag älskade att arbeta med äldre så jag visste att jag ville fortsätta med det. Men någonting fattades och jag visste att jag skulle kunna göra mer, arbeta på ett annat sätt. Jag fick höra om utbildningen till äldrepedagog och insåg att det var vad jag ville göra. När skolan var färdig fick jag jobb som äldrepedagog i Lund inom den privata sektorn. När jag såg att de sökte en äldrepedagog på Murteglet sökte jag och på den vägen hamnade jag här.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Jag läste äldrepedagogsprogrammet på Malmö högskola som var en tvåårig utbildning sen valde jag att läsa ett tredje år som då kallades äldrepedagogisk fördjupning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att varje dag ge våra hyresgäster en meningsfull vardag genom aktiviteter och social samvaro.

Vad har du för utmaningar?

Mina utmaningar är att skapa och finna aktiviteter som fungerar för alla som bor här hos oss. Våra aktiviteter ska ge möjlighet till en social samvaro och ett välbefinnande. Som det ser ut just nu har vi en väldigt blandad kompott med både psykiska och fysiska sjukdomar men också mycket demenssjukdomar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Varje dag klockan 09.00 kommer jag till arbetet, då byter jag om och sedan går jag runt på alla våningarna och pratar med både personal och hyresgäster. Jag berättar om vilka aktiviteter som vi har under dagen, pratar om vädret och om hur de mår. Sedan är det förberedelser inför dagens första aktivitet som startar klockan 11.00 där både jag och aktivitetsansvariga för dagen hjälps åt. Vi har många olika aktiviteter, allt från bingo och gymnastik till bio och utflykter. Allt beror på hyresgästernas önskemål och årstid. Alla aktiviteter avslutas med kaffe och saft där vi sitter tillsammans och pratar.

Vid 12.00 är det tid för lunch och efteråt passar jag på att utföra administrativt arbete då våra hyresgäster äter och vilar. Vid 13.30 brukar jag gå upp på våningarna för att umgås med någon av hyresgästerna för att ge dem lite egentid. Vid 14.30 är det tid för eftermiddagens aktivitet och här satsar vi mycket på utevistelse, så som promenader och att umgås i trädgården när det varmt. Under de kalla månaderna brukar vi mysa inomhus med sällskapsspel, bio och bakning. Klockan 15.30 tackar jag för dagen och går hem.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Mina möjligheter att utvecklas där jag jobbar idag är väldigt stora då jag får lära mig mycket varje dag. Jag har en chef som ger mig möjligheten att arbeta fritt men som alltid finns där som stöd och bollplank. Jag skulle dock önska att fler boenden vågade satsa på att ha en äldrepedagog då vår kompetens är bred och vi behövs inom vård och omsorg. Det behövs en spindel i nätet som har den kompetens som en äldrepedagog har.

Finns det något mer du vill berätta?

För att arbeta som äldrepedagog krävs det att du är social, flexibel och idérik men framförallt behöver du vara en god lyssnare. Det är när du lyssnar som du kan lära dig någonting nytt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.