Åse

Åse Brunnström arbetar som områdesförvaltare för område centrum, på enheten för park och gatumiljö på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad gör en områdesförvaltare?

– En områdesförvaltare är ansvarig för den allmänna platsmarkens drift- och underhåll i Helsingborgs stad. På stadsbyggnadsförvaltningen är vi sex områdesförvaltare inom enheten för park och gatumiljö. Mitt ansvar är område centrum, det minsta området geografiskt, men det mest omfattande avseende innehåll.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Efter en karriär som ekonom och datakonsult gjorde jag ett karriärbyte i dubbel bemärkelse. Jag blev mamma och samtidigt kom jag fram till att jag ville arbeta med träd, växter, historiska parker, etcetera.

För att hitta rätt utbildning sökte jag mig till Alnarp och valde den treåriga utbildningen till Landskapsingenjör. Mitt intresse för historia tog verkligen fart när jag upptäckte ämnet trädgårdshistoria och jag läste alla tillgängliga kurser som fanns, så den treåriga utbildningen blev till fyra år och slutade med att jag började arbeta som universitetsadjunkt i Alnarp.

Kan du berätta om något spännande som är på gång hos er just nu?

– Inom område centrum har vi flera kulturparker som till exempel Stadsparken, Musikparken, Slottshagen, Margaretaplatsen och min absoluta favorit, Vikingsbergsparken. Vi kommer från och med i år att satsa mer på stadens perenna planteringar för en mer långsiktigt hållbar skötselnivå. Vi kommer också att göra upprustningar i våra kulturparker och i år börjar vi till min glädje med Vikingsbergsparken.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag kan vara med och påverka hur vi bygger vår allmänna platsmark, att vi använder rätt material, både ur ett långsiktigt hållbart miljöperspektiv men även ur ett ekonomiskt perspektiv, då vår verksamhet är finansierad av skattebetalarna i staden. Mitt arbete ger mig också möjlighet att arbeta med alla kompetenser inom stadsbyggnadsförvaltningen, vilket är många, men även samverkan med andra förvaltningar som till exempel fastighetsförvaltningen, skol- och fritid, Sofiero, mark- och exploatering och privata fastighetsägare, med flera.

Vad har du för utmaningar?

– Inom staden har vi upphandlad drift, vi är en så kallad beställarorganisation. Det innebär att vi har driftskontrakt med stadens entreprenörer som beskriver hur vi vill att stadens ytor, utrustning och anläggningar ska skötas. En av utmaningarna är få en samsyn med entreprenören om detta. Ytterligare en utmaning är att bevaka att våra gröna ytor inte försvinner när staden förtätas, att grävande företag ute i staden inte gräver av trädens rötter eller på annat sätt skadar den allmänna platsmarken.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Någon typisk arbetsdag finns egentligen inte, det är stor variation på arbetsuppgifter och det gör också arbetet intressant och utmanande. Hela stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att planera, bygga och förvalta, som är den sista delen i förvaltningens uppdrag. Vi har också en uppgift att besvara synpunktsärenden från stadens medborgare. Planerings- och projektmöten inom och utom förvaltningen är en stor del av arbetsveckan periodvis, syner ute med vår entreprenör är en del, besiktning av byggda projekt är en annan. Listan är lång, och varierande.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Beroende på var man är i livet så finns det goda möjligheter till utveckling i Helsingborg stad, som jag ser det. Att få ekonomisk möjlighet att arbeta för att bevara och försköna vår gröna stad och förhoppningsvis göra den ännu grönare är en stor möjlighet som jag verkligen uppskattar att få vara del av och att vidareutveckla.

Finns det något mer du vill berätta?

– Helsingborgs stad är en spännande arbetsgivare, men vi är politiskt styrda och det är kanske inte så givet att det fortsätter utvecklas i den takt som nu sker i all framtid. Jag trivs med min yrkesroll som bäst när det händer saker och utvecklingen går framåt. I centrum händer det mycket, vilket gör att mitt arbete aldrig blir enformigt, den ena dagen är inte den andra lik, det är alltid nya utmaningar som dyker upp. För att uppskatta den här typen av arbete tror jag att man behöver vara bra på problemlösning – det krävs kreativitet, praktisk förståelse, samarbetsförmåga, ordning och reda på projekt och ekonomi, och en liten gnutta mod, att våga testa nytt – som till exempel att flytta stora träd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?