Finns stöd, avdrag eller bidrag till solceller, batterier och laddare till elbil?

Ja, det finns en skattereduktion sedan den 1 januari 2021. Tidigare fanns ett investeringsstöd att söka, men nu är det alltså inget bidrag utan ett avdrag.

Avdraget fungerar som ROT och RUT och kallas Grön teknik. För laddare till elbil hemma och lagra egenproducerad el i batteri ges en reduktion med 50 procent och för solcellsanläggning är det 15 procent.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?