Jag vill använda förnybar el, hur gör jag?

Du kan tillverka egen, köpa andelar eller välja elavtal med förnybar energi. Den egenproducerade solelen som används i den stund den tillverkas är den bästa, rent ekonomiskt sett. Vill du veta hur du går tillväga, kontakta energi- och klimatrådgivningen så berättar vi.

Om du inte kan sätta upp en egen solcellsanläggning kan du köpa andelar. Antalet solcellsparker ökar hela tiden och hittas mest enkelt genom att söka på nätet. Andelsägandet innebär att du blir föreningsmedlem och att du får ha din elhandel med det elhandelsbolag som är knutet till solcellsparken.

Sist kan du välja att köpa förnybar energi och i Sverige finns flera elhandelsbolag som bara säljer förnybart. På elpriskollen.se kan du välja produktionskälla, exempelvis sol.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?