Lagra egenproducerad el med batterier hemma, lönar det sig?

I dagsläget är det inte lönsamt. Det som gör lagring av egenproducerad el intressant idag är det ekonomiska stödet, skatteavdrag för grön teknik, vilket reducerar priset med 50 procent.

Trots det stora stödet är investeringen stor i förhållande till besparingen batteriet gör. Det som framöver kan göra investeringen lönsam är högre elpris, sämre pris för såld solel, slopat skatteavdrag för såld el, möjlighet att sälja lagrad el eller att kapa effekttoppar vilket öppnar upp för att ha lägre säkring i huset.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?