Vad kostar det att isolera vinden?

Kostnaden för att isolera en vind beror på hur och vad som ska tilläggsisoleras. Exempelvis kan en takisolering kosta allt från 500 kronor till 1 500 kronor per kvadratmeter och en tilläggsisolering av vindbjälklaget kan kosta från 150 kronor till 500 kronor per kvadratmeter. Husets utgångsläge spelar roll, men även valet av material.

Det finns olika typer av isolering som lämpar sig mer eller mindre beroende på huset. I ett äldre hus rekommenderar vi till exempel att använda lösull med cellulosafiber. Till vindbjälkslag är lösull bra. Kostnadsmässigt är det inte själva lösullen i sig som är den stora posten utan det är snickararbeten och framkörningen. Vid snedtaksisolering kan lösull användas men cellulosafiber finns även i skivor.

Lönsamheten varierar alltså från hus till hus, men det är väldigt viktigt att inte ta genvägar.

Det finns flera fallgropar vid tilläggsisolering och det är viktigt att det görs fackmannamässigt. Det är alltså inget en lekman ska ge sig på själv. Om fukt fångas i huset riskerar du att mögel växer till med risk för både huset och hälsan hos de som bor i det. Använd därför experter och se till att det finns garantier i offerten för ett friskt hus efter tilläggsisoleringen och den förändring som sker i huset.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?