Vad kostar det att sätta solceller på taket?

Hittills har utvecklingen med sjunkande priser för solceller gjort det mer och mer gynnsamt att installera. Priset varierar beroende på om solcellsanläggningen exempelvis ska integreras eller hur stor anläggningen blir, både gällande yta men också installerad effekt. Ett antal offerter kan vara bästa sättet att se vad det kostar just dig.

Cirkapriser våren 2021
Ett bra sätt att jämföra priser är räkna ut kostnaden per installerad kilowatt. Våren 2021 kostade en nyckelfärdig anläggning:

  • cirka 19 000 kronor per installerad kilowatt för en 5-kilowattsanläggning
  • cirka 16 000 kronor per installerad kilowatt för en 10-kilowattsanläggning
  • cirka 14 000 kronor per installerad kilowatt för en 15-kilowattsanläggning

Det som påverkar priset utöver storleken är sådant som vilken panel som väljs, hur taket är, paketpriser med olika typer av service med mera.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?