Vilken sorts ventilation har huset och kan den bli bättre?

I alla tider har ventilationen i hus styrts på något vis. Energieffektivisering ändrar på husets förutsättningar, men öppnar samtidigt upp för förbättringar genom styrning och ibland återvinning.

I äldre hus är självdrag (S) vanligt. Självdrag bygger på termiska krafter, vilket innebär att den varma inomhusluften stiger uppåt och skapar ett undertryck i huset som gör att friskluft utifrån sugs in. Självdrag är svårt att reglera eftersom det bygger på att temperaturen skiljer sig inomhus och utomhus. För att förbättra självdragsventilationen behöver du ta kontroll över var luften kommer in och var den går ut.

Ibland finns det ventiler i väggen eller spaltventil i fönsterramen, men utan dessa tar sig luften in genom otätheter. Framför allt via fönster.
Skorstenar i husen har hjälpt till med cirkulationen när de varit varma. Vid en energieffektivisering byts ofta den värmekälla ut som värmt upp skorstenen och tätare fönster installeras. Självdraget behöver då förbättras och styras. Det görs med hjälp av fläktar som drar ut luft ibland annat våtutrymme.

Övriga ventilationssystem styrs med hjälp av kanaler och fläktar.
Frånluft (F) innebär att luften hela tiden sugs ut, exempelvis över spisen, i badrummet och i tvättstugan, så att det blir ett konstant undertryck i huset. Frisk luft dras in via väggventiler.

En frånluftsvärmepump (FVP) tar utöver tappvarmvatten och ibland uppvärmning, även hand om husets ventilation. Denna lösning är vanlig i lite mindre hus. Systemet fungerar ungefär som ett frånluftssystem med den skillnaden att värmepumpen återvinner värmen i luften som sugs ut.

Från- och tilluft (FT), är ett system där fläktar styr både luften som tas in och luften som sugs ut. Systemet har ingen återvinning.

Från- och tilluft med värmeväxling (FTX), är ett system där friskluften värms upp av luften som sugs ut.

En bra ventilation ska leverera frisk luft exempelvis i sovrummet och arbetsrummet. Den friska luften vandrar sedan genom huset och tar med smutsig luft ut, så som exempelvis fukt och matos. Den smutsiga luften ska ut så fort som möjligt, det vill säga över spisen och i badrum och tvättstuga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?