Vilken värmepump ska jag välja? Vad funkar i mitt hus?

Vilket som är mest lämpligt skiljer sig från hus till hus. Hur stort är uppvärmningsbehovet? Var ligger huset? Vad man behöver tänka på om man byter till värmepump från annan uppvärmning varierar också beroende på när huset byggdes.

Luft-luftvärmepump
En luft-luftvärmepump kan ge en stor besparing, men hur mycket beror på vad husets huvudsakliga uppvärmningskälla är. Ett åretruntboende utan vattenburet system med endast direktverkande el är det som kan spara mest. Eftersom luften blir den som transporterar värmen är även en öppen planlösning viktig.

Värmepumpar till hus med vattenburet system
Ett vattenburet system innebär att huset har element/radiatorer eller golvvärme som värms med varmvatten. Vattnet cirkulerar i rör och värmer golvet eller elementet när du bett om det. Om ett sådant system finns i huset, har du möjlighet att koppla ihop det med alla övriga värmepumpar som frånluft-, luftvatten- jord-, sjö-, eller bergvärmepump.

En frånluftsvärmepump tar utöver uppvärmning och tappvarmvatten även hand om husets ventilation. Denna lösning är vanlig i lite mindre hus.

En luftvattenvärmepump har högre driftskostnad jämfört med jord- sjö- och bergvärme, men en lägre installationskostnad. Det som kostar mer är att installera/gräva eller borra för kollektorslangen som hämtar värmen. Samtidigt kan en kollektorslang tillgodose flera värmepumpar över tid.

Det ställs höga krav och är ofta problematiskt att använda sjövärme. Det är inte alltid tillstånd ges så detta alternativ är inte lika vanligt som jord- och bergvärmelösningar.

Kollektorslangen för jordvärme kräver tomtyta och bergborrning ska vara tillåtet och lämpligt för platsen. Ekonomiskt sett är dessa värmepumpstyper mer lämpade till större hus med ett större behov.

Energimärkning
När du väl vet vilken typ av värmepump man ska ha kan energimärkningen vara ett hjälpmedel när du ska välja pump. Märkningen ska finnas i samband med att varan kan beställas och pris anges. Märkningen på luft-luftvärmepumpar anger SCOP-värdet. Det är årsvärmefaktorn. S står för säsong och finns då temperaturen utomhus varierar. COP är värmefaktor. Om COP är 3 innebär det att du sätter till en del el och får ut tre delar värme.

Äldre hus byter till värmepump
När du byter till en värmepump i ett äldre hus kan fler förändringar behövas.
Beroende på vilket uppvärmningssystem som fanns tidigare kan exempelvis skorstenen behöva skyddas med en huv, så att väta inte kommer ned. Behov kan finnas av radiator/element i utrymmet där tidigare system stod. Allt beroende på hur mycket värmespill som fanns före bytet.

Om du byter från gas/fjärrvärme/olja/el/ved eller pellets som är högtemperatursystem ska du försäkra dig om att elementen i huset är tillräckligt stora till ytan för att fungera tillsammans med värmepump. Värmepumpar arbetar med lägre temperaturer och om elementet är för litet, klarar det kanske inte att värma rummet tillräckligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?