Tvätta bilen rätt

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning. Tvätta inte bilen hemma på uppfarten eller på gatan, eftersom det smutsiga vattnet då rinner direkt ut i åar och där det skadar växt- och djurlivet. Tänk även på att välja rengöringsprodukter som är skonsamma mot miljön.

Så säger lagen

Miljöbalkens hänsynsregler säger att du alltid ska välja den lämpligaste platsen och begränsa påverkan när du gör något som kan påverka miljön. Därför ska du tvätta din bil i en fordonstvätt. Fordonstvättar är nämligen oftast utrustade med en reningsanläggning som renar tvättvattnet innan det leds till det kommunala reningsverket, där det renas ännu en gång. Tvättar du bilen direkt på gatan hamnar det smutsiga vattnet (som bland annat innehåller tungmetaller, oljerester och bilschampo) i dagvattenbrunnarna. Det betyder alltså att det inte leds till något reningsverk, utan går direkt ut i närmaste bäck, å eller hav.

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i vattendragen. Men biltvätten bör inte ske i närheten av dagvattenbrunnar eller vattentäkter, eftersom föroreningarna då riskerar att hamna i dricksvattnet. Den bästa platsen för biltvätt är alltid en plats där vattnet leds till reningsverket innan det släpps ut i ett vattendrag.

Använd en GDS-hall

Föredrar du att tvätta bilen själv? Använd då en gör-det-själv hall eller en så kallad GDS-hall. GDS-hallar är utrustade med slam- och oljeavskiljare som anslutits till kommunens reningsverk. Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet samtliga anläggningar för fordonstvätt i Helsingborg för att se till att de uppfyller kraven på rening av avloppsvatten och har goda rutiner för verksamheten.

Varför du ska tvätta bilen på macken (NSVA).

Vill du sprida den här informationen till någon annan? Skriv ut ett informationsblad om hur du tvättar bilen rätt (pdf, 250 kB).

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

Många bilvårdsprodukter innehåller ämnen som är skadliga för människans hälsa och miljön. Alla bilschampon innehåller bland annat tensider som kan skada växt- och djurlivet i våra vatten. Men en miljöanpassad produkt är alltid skonsammare mot naturen. Kallavfettningsmedel används för att lösa upp salt, tjära och asfalt. Medlet kan innehålla olika aromatiska kolväten. Dessa är skadliga både för miljön och för människors hälsa. Välj därför ett aromatfritt avfettningsmedel. 

Här kan du få hjälp att välja produkter

Om du inte vet vilka produkter du bör välja kan du gå in på Svanens eller Naturskyddsföreningens webbplats. Här finns listor över vilka produkter som är miljömärkta med Svanen och Bra Miljöval.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.