Vad gäller om semesterboendet är överbokat eller dubbelbokat?

Om boendet inte är tillgängligt enligt avtalet kan du klaga. Det är viktigt att klaga till företaget omedelbart på plats på resmålet.
Får du inte gehör av personalen på plats så kontakta omgående företaget hemma i Sverige. Företaget har rätt att få en chans att ordna ett likvärdigt avtalsenligt boende. Om du väntar med att klaga kan du förlora dina rättigheter.

Du kan kompenseras med prisavdrag exempelvis om du får ett sämre rum eller inte kan nyttja det avtalade boendet under hela den avtalade tiden.

Om du inte kan få ett annat likvärdigt rum inom en rimlig tid kan du häva avtalet och kräva pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ersättning för merkostnader, exempelvis mellanskillnaden i pris om du tvingas köpa ett dyrare boende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?