Vad kan jag kräva om det är fel eller brister i semesterboendet?

Om boendet inte stämmer med avtalet eller med marknadsföringen kan du klaga. Det är väldigt viktigt att klaga till företaget omedelbart på plats på resmålet. Får du inte gehör av personalen på plats så kontakta omgående företaget hemma i Sverige.

Företaget har rätt att få en chans att ställa felet tillrätta. Om du väntar med att klaga kan du förlora dina rättigheter. Det är du som måste kunna bevisa vad det är som är fel. Tänk därför på att dokumentera felet med foto, film eller ljudinspelning. Om du vill begära ersättning för kostnader på grund av ett fel är det du som behöver du kunna bevisa att kostnaderna var motiverade och rimliga. Spara kvitton och andra underlag på dina utlägg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?