Måste båda föräldrarna logga in för att göra skolvalet?

Båda vårdnadshavarna måste göra skolvalet. Den ene söker och den andre godkänner/avböjer.