Regler för placering i kommunal grundskola

Dessa regler för placering gäller kommunala grundskolor i Helsingborg. För information om de fristående grundskolornas regler för placering, vänligen kontakta respektive skola direkt.
De kommunala skolorna har ingen skolkö. Placering sker utifrån hur förutsättningarna ser ut inför kommande läsår.

Vem får gå på vilken skola?

Vi strävar efter att så många elever som möjligt ska få sina val tillgodosedda. Men det kan bli fullt på en skola och då gör vi ett urval enligt ett antal urvalsregler, i den här ordningen.

  1. Särskilda skäl
    Elever som är i behov av särskilt stöd som har särskilda skäl att placeras på just den skolan. Elevens behov ska vara av den karaktären att det inte är möjligt för eleven att få sina behov tillgodosedda på någon annan skola än den de önskar.
  2. Syskonförtur
    Elever som har syskon i årskurs F-3 har förtur till just den skolan.
  3. Relativ närhet
    Elevens avstånd från hemmet till den sökta skolan mäts i relation till den närmaste alternativa skolan. De två mätpunkterna ger tillsammans ett relativt mätvärde som jämförs med motsvarande avstånd för andra elever som har valt skolan. Elever med ett högt närhetsvärde tilldelas plats framför elever med ett lägre relativt närhetsvärde. Hemmet är den adress där eleven är folkbokförd.

Så här fungerar urvalsgrunden relativ närhet

Elev 1 och Elev 2 vill båda går i Storskolan. Det är den skola som ligger närmast för båda barnen. Storskolan har bara en plats kvar.

Vem får platsen? För att bestämma vem som får gå på Storskolan behöver vi veta vilka andra skolor som finns i närheten. Lillskolan är den skola som ligger närmst efter Storskolan. Elev 1 har ganska nära till Lillskolan medan Elev 2 får betydligt längre resväg. Vi mäter gång- eller cykelväg till skolan, inte fågelvägen.

För att båda barnen ska ha relativt nära till sina skolor får Elev 2 plats på Storskolan och Elev 1 på Lillskolan.

illustration
Så här fungerar urvalsgrunden relativ närhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.