Vad händer om jag inte gör ett skolval?

Om du inte gör ett val placerar vi ditt barn på en av Helsingborgs stads skolor där det finns plats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?