Skolval – så väljer du grundskola i Helsingborg

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass, eller byta skola för att gå klart grundskolan? Då måste du göra ett skolval. Du gör ditt val enkelt på webben mellan 1 december och 31 januari.

Skolplikt från sex års ålder

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder. Det innebär att du måste välja skola till din sexåring.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Ditt barn går i förskoleklass några timmar per dag. Resten av dagen kan ditt barn ha rätt till fritidshem.

I Helsingborg kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Sedan juni 2016 har vi inga närområdesskolor längre, så ditt barn blir inte automatiskt placerad i den skola som ligger närmast hemmet.

Om du inte väljer skola kommer vi att placera ditt barn i en av Helsingborgs stads skolor som har ledig plats.

Läs mer om grundskolor i Helsingborg.

Du väljer skola här på helsingborg.se

Du gör ditt val enkelt på webben i vår e-tjänst. E-tjänsten är öppen mellan 1 december och 31 januari.

Välj skola i vår e-tjänst Skolval

Du behöver e-legitimation

Du behöver e-legitimation för att kunna logga in på e-tjänsten. Om du inte redan har en e-legitimation ska du kontakta din bank så hjälper de dig. Det kan ta några dagar, så ansök om e-legitimation redan nu.

Du ska göra tre val

Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det är också viktigt att du väljer tre skolor; ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. Om du inte gör något skolval eller bara väljer en skola och där blir fullt blir ditt barn placerad på en skola inom Helsingborgs stads skolor som har plats.

Tänk på att en del fristående skolor vill att du gör ytterligare ett val direkt till den skolan. Kontakta den skola du är intresserad av för att ta reda på vilka regler som gäller där.

När allt är klart med vilken skola barnet ska gå på gör ni en ansökan om fritidsplats på den skolan och eventuell modersmålsundervisning.

Tre enkla steg

När du väl bestämt dig för vilken skola du vill att ditt barn ska gå i gör du skolvalet i tre enkla steg: