Gör skolvalet

Nu är det dags att göra ditt skolval. Du ska alltid göra ditt val på helsingborg.se/foralder. Tänk på att en del fristående skolor vill att du dessutom gör en ansökan direkt till skolan.

Skolvalet är öppet under perioden första december till sista januari. Exakta datum hittar du när du går in på länken till e-tjänsten nedan. Du loggar in med hjälp av din e-legitimation. Om du inte har e-legitimation, kontakta din bank så hjälper de dig.

Skolval i vår e-tjänst (kräver e-legitimation)

Den ena vårdnadshavaren gör ansökan och den andra godkänner eller avböjer den. Ta också kontakt med skolan ifråga eftersom många av de fristående skolorna har en egen kö.

Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det är också viktigt att du väljer tre skolor, ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. Om det inte finns plats på ditt förstahandsval, vilken skola kan du tänka dig då? Du kan blanda fristående och kommunala skolor.

Om du inte gör något skolval kommer vi att placera ditt barn på en skola inom Helsingborgs stads skolor som har ledig plats. Detsamma gäller om du bara väljer en skola och den har fullt.

Läs mer om grundskolor i Helsingborg.

Om du vill välja en skola som inte kommunen driver, en fristående skola, måste du ändå göra ett aktivt skolval här. Då registreras ditt val i kommunens register.

Om du vill byta skola under pågående termin, eller flyttar till Helsingborg mitt under en termin och behöver välja en skola till ditt barn, ska du fylla i en blankett med tre önskade skolplaceringar och skicka den till den skola du är mest intresserad av.

Du hittar blanketten ”Skolbyte under pågående termin” i vår e-tjänst under fliken Grundskola. Fyll i tre önskade skolplaceringar och skicka blanketten till den skola du angett som förstahandsval.

Blanketter i vår e-tjänst.