Hörselnedsättning

På Elinebergsskolan finns hörselintegration från förskoleklass till skolår 3. Här kan elever med hörselnedsättning eller CI (cochleaimplantat) gå tillsammans med normalhörande barn i en bra tal- och hörselmiljö som är akustiskt anpassad.

Här får barn från Hörselförskolan en bra fortsättning. I verksamheten arbetar en specialpedagog, en audionom, en talpedagog, en barnskötare och två grundskollärare som alla har teckenspråkskunskaper på olika nivåer.

Elinebergsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

Läs mer om Elinebergsskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?