Samverkansklass

Samverkansklasser finns till för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller långvariga psykiska problem. Samverkan står för kontakt och samarbete mellan skola, hem, HAB (barn– och ungdomshabilitering) samt BUP (barn- och ungdomspsykiatriska kliniken).

Alla elever som går i en samverkansklass har kontinuerlig kontakt med antingen HAB eller BUP.

Vi fokuserar på elevens möjligheter, styrkor och positiva sidor, för att han eller hon på bästa sätt ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga. Varje elev har ett eget schema, som skräddarsys efter dennes behov.

Arbetet är inspirerat av TEACCH: Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children. Det står för en fast struktur som gör världen mindre förvirrande och mer förutsägbar samt ökar självständigheten. Den fasta strukturen ger svar på frågor som: Var? När? Vad? Hur länge? Vad händer sen?

Varje elev har sin egen arbetsplats, vilken är anpassad efter hans eller hennes behov. I det dagliga arbetet läggs stor vikt vid att utveckla elevens sociala förmåga, till exempel att arbeta tillsammans med andra, utveckla kamratskap och att möta nya människor och miljöer. Dessa kunskaper måste för en del elever erövras på nytt varje dag.

Så kallade ”sociala berättelser” är en metod som kan hjälpa elever till insikt om hur han eller hon bäst kan fungera tillsammans med andra. Dessa skrivs personligt för varje elev i jag-form.

På schemat finns även praktisk-estetiska ämnena som bild, musik, idrott, slöjd, hemkunskap och simning. Dessa genomförs liksom övriga ämnen i den lilla trygga gruppen. Vi gör också studiebesök, utfärder samt andra aktiviteter utanför skolans lokaler.

Du hittar samverkansklass på Påarps skola.

Du hittar också samverkansklass på Maria Parkskolan.

Påarps skola och Maria Parkskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.