Samverkansgrupp Påarp skola och Maria Park skola

På Påarps skola och Maria Parkskolan finns särskilda samverkansgrupper där möjlighet till utökad samverkan med externa verksamheter som HAB (barn– och ungdomshabilitering) samt BUP (barn- och ungdomspsykiatriska kliniken) kan vara ett stödinslag. Grupperna finns till för elever med behov av anpassad undervisningsmiljö och individuellt utformad pedagogik.

Åtgärdsprogram som innehåller beslut om särskild undervisningsgrupp ska finnas för varje elev och följas upp och utvärderas enligt Skolverkets allmänna råd. strävan är att eleven ska få sin undervisning i ordinarie klass.

Här fokuseras på elevens möjligheter, styrkor och positiva sidor, för att han eller hon på bästa sätt ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga. Varje elev har ett eget schema, som skräddarsys efter dennes behov. Målet är att ge så mycket stöd att stödbehovet av särskild undervisningsgrupp ska minska. Det kan vara genom att eleverna har några lektioner och ämnen i sin ordinarie klass. För andra elever finns möjligheten att anpassa studiegången.

I arbetet används TEACCH: Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children, som en metod. Det står för en fast struktur som gör världen mindre förvirrande och mer förutsägbar samt ökar självständigheten. Den fasta strukturen ger svar på frågor som: Var? När? Vad? Hur länge? Vad händer sen?

Eleverna får anpassning av undervisningsmiljö utifrån sina behov. I det dagliga arbetet läggs stor vikt vid att utveckla elevens sociala förmåga, till exempel att arbeta tillsammans med andra, utveckla kamratskap och att möta nya människor och miljöer. Dessa kunskaper måste för en del elever erövras på nytt varje dag.

Så kallade ”sociala berättelser” är en metod som kan hjälpa elever till insikt om hur han eller hon bäst kan fungera tillsammans med andra. Dessa skrivs personligt för varje elev i jag-form.

På schemat finns även praktisk-estetiska ämnena som bild, musik, idrott, slöjd, hemkunskap och simning. Dessa genomförs liksom övriga ämnen i den lilla trygga gruppen. Vi gör också studiebesök, utfärder samt andra aktiviteter utanför skolans lokaler.

Lärarna som arbetar i särskild samverkansgrupp fortbildas kontinuerligt i syfte att så kvalitativt som möjligt möta de behov som finns i gruppen. Skolan elevhälsoteam är en viktig stödfunktion.

Du hittar samverkansgrupp på Påarps skola.

Du hittar också samverkansgrupp på Maria Parkskolan.

Påarps skola och Maria Parkskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?