Säker mat

En god och genomtänkt egenkontroll innebär att vi kan garantera säkra livsmedel till våra barn och elever.

För att säkerställa livsmedelshanteringen arbetar vi med vår egenkontroll enligt HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, som är ett systemverktyg för riskhantering. Egenkontroll handlar om att kontrollera och följa upp den egna verksamheten utifrån de risker som kan finnas i verksamheten. Varje dag genomför medarbetarna ett antal fastställda kontroller som dokumenteras, det kan handla om att mat som varmhålls måste hålla en viss temperatur, att allergikost tillagas på rätt sätt, att en god hygien hålls osv.

Alla som arbetar med mat i våra verksamheter genomgår regelbundet utbildning i livsmedelssäkerhet, utbildningen ska uppdateras minst vart fjärde år.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?