Säker mat

En god och genomtänkt egenkontroll innebär att vi kan garantera säkra livsmedel till våra barn och elever.

För att säkerställa livsmedelshanteringen arbetar vi med vår egenkontroll enligt HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, som är ett systemverktyg för riskhantering. Egenkontroll handlar om att kontrollera och följa upp den egna verksamheten utifrån de risker som kan finnas i verksamheten. Varje dag genomför medarbetarna ett antal fastställda kontroller som dokumenteras, det kan handla om att mat som varmhålls måste hålla en viss temperatur, att allergikost tillagas på rätt sätt, att en god hygien hålls osv.

Alla som arbetar med mat i våra verksamheter genomgår regelbundet utbildning i livsmedelssäkerhet, utbildningen ska uppdateras minst vart fjärde år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.