Måltidspolicy

Skolmaten är viktig för våra elevers lärande och fysiska välmående. Mätta barn och elever har lättare att ta till sig kunskap. En god relation till mat och en förståelse för matens plats i ett hållbart samhälle är något som vi vill att våra elever ska bära med sig genom livet.

Måltidspolicyn är ett stöd i arbetet med måltiden för alla som arbetar yrkesmässigt med skolmaten i Helsingborgs stads skolor och är ett komplement till Livsmedelsverkets råd om bra måltider i skolan. Här anger vi hur vi vill arbeta med maten och måltiden i våra förskolor och skolor för att uppnå så god och hög kvalitet som möjligt. Måltidspolicyn ska vara en integrerad del i våra verksamheters dagliga arbete. Det är genom alla våra medarbetares gemensamma engagemang som delarna i dessa riktlinjer kan bli verklighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?