Jämför resultat

Här hittar du information om hur Helsingborgs resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell både över tid och könsuppdelat där det är möjligt. Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Barn och unga

Samhälle och miljö

Stöd och omsorg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?