Jämför resultat

Här hittar du information om hur Helsingborgs resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell både över tid och könsuppdelat. Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Boende för äldre
Hemvård/hemtjänst
Funktionsnedsättning – boende och insatser

Social omsorg och stöd

Miljö och klimat
Upplevelser och rekreation
Näringsliv och företagsamhet
Samhällsutveckling

Invånardialog
Jämställdhet
Hållbart medarbetarskap och ledarskap
Ekonomisk hållbarhet