Jämför resultat

Här hittar du information om hur Helsingborgs resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell både över tid och könsuppdelat där det är möjligt. Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Barn och unga

Samhälle och miljö

Stöd och omsorg

Kommunkompassen

Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hur en kommun arbetar med kvalitet inom flera områden. Sedan starten 2002 har SKR genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner. Helsingborg har det högsta poäng som någon kommun hittills fått i undersökningen och staden utsågs 2017 till Sveriges kvalitetskommun. Läs mer om utmärkelsen på SKR:s webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?