Lämna synpunkter

Är du inte nöjd ska du säga ifrån! En viktig del av tjänstegarantierna är att förbättra dialogen mellan kommunen och dig som invånare. Du kan lämna synpunkter till kommunen via brev eller e-tjänst.

Lämna synpunkter via brev

Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål genom att skicka ett brev via post till:

Nämndens namn (skriv namnet på den nämnd som du vill kontakta)
251 89 Helsingborg.

Du har naturligtvis rätt att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att svara på dina synpunkter. Och det tycker vi är synd.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även lämna synpunkter på tjänstegarantierna genom att använda e-tjänsten Synpunkter på våra tjänstegarantier. Du behöver inte någon e-legitimation för att använda denna e-tjänst.