Priser och utmärkelser

Som en stimulans och uppmuntran för väl utfört arbete och för att sätta fokus på bra saker som händer i kommunen delar Helsingborgs stad ut ett antal utmärkelser inom olika områden av kommunens verksamheter.

Utmärkelser som ges till allmänheten

Kvalitetsutmärkelser som ges till anställda i staden

Andra utmärkelser

  • Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsbonus (kommunala och privata utförare)