Kulturstipendium

Kulturnämnden i Helsingborgs stad delar ut kulturstipendium för insatser på kulturens områden.

Kulturstipendiet är en hjälp och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga personer. Kulturstipendium kan delas ut till personer som är födda eller bosatta i Helsingborg eller vars verksamhet har anknytning till staden. Kulturstipendiet ges till person och inte till specifika projekt.

Du kan vara med och ge förslag på vem du tycker ska få kulturstipendium, eller ansöka om att få det.

Ansökan

Ansökan eller förslag ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 september och skickas in via någon av våra två e-tjänster. E-tjänsterna öppnar i juni 2019.

Handläggning av ansökningarna sker i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från kulturförvaltningens verksamheter. Antal nomineringar per namnförslag är ingenting som påverkar beslutet.

Prissumman beslutas av kulturnämnden och kan delas ut i form av ett eller flera stipendier. Utdelning sker under Kulturhelgen i november.

Tidigare stipendiater

Helsingborgs kulturstipendium har de senaste åren delats ut till:
2000: konstnären Dana Sederowsky och musikern Daniel Kåse.
2001: musikern Lalle Larsson och filmaren Baker Karim.
2002: filmaren Alexa Wolf och konstnären/filmaren/musikern Björn Perborg.
2003: konstnären Conny Blom och musikern Tobias Broström.
2004: scenografen Louise Carlander och musikern Pia Enblom.
2005: musikern Li Boberg och konstnären Tomas Gilljam.
2006: musikern Jeanette Eriksson och författaren Conny Palmkvist.
2007: konstnären Caroline Mårtensson och filmaren Robert Lillhonga.
2008: pianisten Carl Petersson och konstnären Viktor Rosdahl.
2009: konstnären Jens Henricson och slagverksmusikern Christian Ekstedt.
2010: dansaren Otto Blücker och konstnären Karin Hasselberg.
2011: arkitekten Caroline Dieden och författaren och filmaren Martin Jern.
2012: musikerna Ida Hallström och Björn Ingelstam.
2013: tecknaren Julia Stepp och musikern Elisabeth Nilsson.
2014: serietecknare och ordkonstnär Cecilia Stanley och konstnär Lilli Malmberg.
2015: kompositör Jesper Nielsen och konstnär Emelie Sjunnesson
2016: musiker Andreas Lyeteg och konstnären Greta Weibull
2017: poeten Sophie Andrée och modedesignern Irma Skjöth Hedlund
2018: musikalartisten Natasja Jean-Charles och konstnären och musikern Gustaf Holtenäs, läs mer om årets pristagare