Projektstöd

Stöd kan sökas för kulturprojekt på professionell nivå och på amatörnivå. Stöd kan även sökas för kostnader för arrangemangslokal.

Villkor

  • I de fall projektet är ett publikt arrangemang med entréintäkter är eventuellt kulturstöd ett förlusttäckningsbidrag där utbetalning av stöd sker efter redovisat projekt.
  • Kulturnämndens inriktning är att aktörer med verksamhetsstöd kan beviljas projektstöd för projekt som på ett tydligt sätt ligger utanför den ordinarie verksamheten.

De gemensamma villkoren för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

Vad händer med din ansökan och hur sker bedömningen av projektstöd. Läs mer om handläggning och bedömning.

Ansökan och redovisning

Projektstöd kan sökas under fyra perioder varje år. Handläggningstiden är normalt fyra veckor.

  • Deadline för ansökan, 31 januari. Besked senast den 1 mars.
  • Deadline för ansökan, 31 mars. Besked senast den 1 maj.
  • Deadline för ansökan, 31 augusti. Besked senast den 1 oktober.
  • Deadline för ansökan, 31 oktober. Besked senast den 1 december

Ansökan och redovisning sker via e-tjänst. Redovisning ska skickas till kulturnämnden senast två månader efter genomfört arrangemang.

För att underlätta ansökan kan du ladda ner pdf med frågor som ställs i ansökan för projektstöd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?