Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt.

2019 års mottagare

Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2019 tilldelas Föreningen Vi Älskar Valhalla.

Motiveringen lyder: Med ett gräsrotsengagemang och ett genuint intresse har föreningen Vi älskar Valhalla dokumenterat historien om en försvunnen stadsdel. Idag finns endast en handfull hus kvar från arbetarstadsdelen, som en gång hade 157 hus och låg i de södra delarna av Helsingborg, i området där Kemira ligger idag. Föreningens medlemmar har själva vuxit upp i Valhalla och livet där har gett upphov till många berättelser, baserade på gemenskap och sammanhållning. Med små medel och på ideell basis tillgängliggörs detta på flera olika sätt. Foton och historier samlas in på föreningsträffar och på Facebook delas minnen och erfarenheter. Föreningen har tillochmed byggt en modell i trä som ger en bild av stadsdelen på 1950-talet. Kulturnämnden ser med spänning fram emot den bok som ska ges ut i höst.

I våra dagar omvandlas vår stad i snabb takt och nya stadsdelar växer fram. Tillbakablickarna på Valhalla ger oss perspektiv och anledning till reflektion kring framväxten av dagens Helsingborg.

Tack vare föreningen Vi älskar Valhallas insatser lever historierna från Valhalla vidare.

Vad består utmärkelsen av?

Utmärkelsen består av ett diplom samt en prissumma.

Vem utser mottagare av priset?

Det är kulturnämnden som beslutar om vem eller vilka som tar emot priset.

Vem kan få priset?

Minnespriset tilldelas en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Din nominering ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 mars och skickas in via e-tjänst som öppnar 7 januari.

Utdelning sker under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni 2020.

OB! Antal nomineringar per namnförslag är ingenting som påverkar beslutet.

Tidigare pristagare

  • 2009: Möllevångsgillet i Helsingborg
  • 2010: Starke Tufves museum
  • 2011: Helsingborgstrafikens museiförening
  • 2013: Åsa Orrmell Vallåkra stenkärlsfabrik
  • 2014: Martha Vestin, regissör, författare och professor
  • 2016: Råå museum för fiske och sjöfart
  • 2017: Helsingborgs skolmuseiförening
  • 2018: Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg
  • 2019: Föreningen Vi Älskar Valhalla

Stadgar för Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs stadgarna i sin helhet.