Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt.

Årets prismottagare 2022: Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg

Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg tilldelas Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2022, för sitt arbete med att samla in, bevara och förmedla Helsingborgs idrottshistoria. Föreningen driver Helsingborgs idrottsmuseum i Idrottens hus, med utställningar, arkiv och bibliotek. Under tre år och i samarbete med Riksantikvarieämbetet har föreningen genomfört ett omfattande arbete för att öka den fysiska tillgängligheten på museet. Man har också, under tiden med pandemin, gjort framgångsrika satsningar på att nå ut med verksamheten digitalt. Idrottsmuseet samverkar med ett stort antal aktörer i staden till exempel idrottsföreningar, kulturföreningar, handikappföreningar, LSS-boenden och skolor.

Prissumman består av 25 000 kronor.

Välkommen till prisutdelningen, som sker under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni klockan 14;00.

Vem kan få priset?

Minnespriset tilldelas en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Vad består utmärkelsen av?

Utmärkelsen består av ett diplom samt en prissumma.

Vem utser mottagare av priset?

Det är kulturnämnden som beslutar om vem eller vilka som tar emot priset.

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Din nominering ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 mars och skickas in via e-tjänst:

Utdelning sker under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni 2022.

OB! Antal nomineringar per namnförslag är ingenting som påverkar beslutet.

Tidigare pristagare

 • 2009: Möllevångsgillet i Helsingborg
 • 2010: Starke Tufves museum
 • 2011: Helsingborgstrafikens museiförening
 • 2013: Åsa Orrmell Vallåkra stenkärlsfabrik
 • 2014: Martha Vestin, regissör, författare och professor
 • 2016: Råå museum för fiske och sjöfart
 • 2017: Helsingborgs skolmuseiförening
 • 2018: Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg
 • 2019: Föreningen Vi Älskar Valhalla
 • 2020: Fleninge hembygdsförening
 • 2021: Författaren Conny Palmkvist
 • 2022: Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg

Stadgar för Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs stadgarna i sin helhet.

Årets prismottagare 2022: Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg

Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg tilldelas Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2022, för sitt arbete med att samla in, bevara och förmedla Helsingborgs idrottshistoria. Föreningen driver Helsingborgs idrottsmuseum i Idrottens hus, med utställningar, arkiv och bibliotek. Under tre år och i samarbete med Riksantikvarieämbetet har föreningen genomfört ett omfattande arbete för att öka den fysiska tillgängligheten på museet. Man har också, under tiden med pandemin, gjort framgångsrika satsningar på att nå ut med verksamheten digitalt. Idrottsmuseet samverkar med ett stort antal aktörer i staden till exempel idrottsföreningar, kulturföreningar, handikappföreningar, LSS-boenden och skolor.

Prissumman består av 25 000 kronor.

Välkommen till prisutdelningen, som sker under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni klockan 14;00.


question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?