Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt.

Årets prismottagare: Författaren Conny Palmkvist

Conny Palmkvist

Foto f v: Conny Palmkvist: Mikael Tannus.

Författaren Conny Palmkvist tilldelas Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2021 för sitt arbete med att skildra historien om Helsingörs syklubb och flyktingtransporterna över Öresund under andra världskriget. Det är ett tidigare ganska okänt kapitel i Helsingborgs historia som Conny Palmkvist belyser i sin bok Sundets röda nejlikor. Conny Palmkvist har i sitt arbete med boken ägnat sig åt flera års efterforskning. Bland annat har material från tidigare ej offentliggjorda privata arkiv använts. Prissumman består av 25 000 kronor.

Förutom prissumma belönas mottagaren i år med ett särskilt framtaget diplom illustrerat av Helsingborgskonstnären Annika Bryngelsson.


Vad består utmärkelsen av?

Utmärkelsen består av ett diplom samt en prissumma.

Vem utser mottagare av priset?

Det är kulturnämnden som beslutar om vem eller vilka som tar emot priset.

Vem kan få priset?

Minnespriset tilldelas en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Din nominering ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 mars och skickas in via e-tjänst som öppnar 4 januari 2021.

Utdelning sker under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni 2021.

OB! Antal nomineringar per namnförslag är ingenting som påverkar beslutet.

Tidigare pristagare

 • 2009: Möllevångsgillet i Helsingborg
 • 2010: Starke Tufves museum
 • 2011: Helsingborgstrafikens museiförening
 • 2013: Åsa Orrmell Vallåkra stenkärlsfabrik
 • 2014: Martha Vestin, regissör, författare och professor
 • 2016: Råå museum för fiske och sjöfart
 • 2017: Helsingborgs skolmuseiförening
 • 2018: Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg
 • 2019: Föreningen Vi Älskar Valhalla
 • 2020: Fleninge hembygdsförening
 • 2021: Författaren Conny Palmkvist

Stadgar för Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs stadgarna i sin helhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?