Stöd till nationella minoriteters arrangemang

I Helsingborg ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Helsingborgs stad ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas identiteter genom att satsa på områden som utbildning, äldreomsorg och kultur.

Genom kulturförvaltningen kan stadens nationella minoriteter söka stöd till arrangemang. Det kan till exempel vara kostnader för teknik, lokal, föredragshållare, värd och tekniker.

Läs mer om nationella minoriteter på helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?