Stöd till nationella minoriteters arrangemang

I Helsingborg ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Helsingborgs stad ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas identiteter genom att satsa på områden som utbildning, äldreomsorg och kultur.

Genom kulturförvaltningen kan stadens nationella minoriteter söka stöd till arrangemang. Det kan till exempel vara kostnader för teknik, lokal, föredragshållare, värd och tekniker.

Läs mer om nationella minoriteter på helsingborg.se.

Syfte
Stödet syftar till att ge de nationella minoriteternas organisationer möjlighet att göra publika arrangemang i samband med högtidsdagar och vid andra lämpliga tillfällen som bidrar till ökad kunskap hos allmänheten om de nationella minoriteternas situation och kultur. Stödet betalas som regel ut i anslutning till att beslut fattats.

Villkor
Den sökande ska vara en organisation för nationella minoriteter. Arrangemanget ska genomföras och möta en publik i Helsingborg. Arrangemanget ska vara tydligt och tillgängligt för alla som är intresserade. Stödet kan användas till kostnader för arrangemanget såsom köp av tjänster och varor och hyra av lokal och utrustning. Stödet kan inte gå till arvode till de som arrangerar arrangemanget. Stödet kan inte gå till välgörenhets- eller insamlingsarrangemang.

Ansökan och redovisning
Ansökan och redovisning sker via e-tjänst på helsingborg.se. Ansökningar handläggs fortlöpande. Handläggningstiden är högst fyra veckor. Redovisning ska skickas till kulturnämnden senast två månader efter genomfört arrangemang. Projektets eventuella överskott ska återbetalas till kulturförvaltningen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.